komplex rendszerek
Osztály
Elméleti Szilárdtestfizika Osztály

Csoportvezető: Juhász Róbert

A Komplex rendszerek kutatócsoport a nagy szabadsági fokú, kölcsönható rendszerek kooperatív viselkedésével, rendeződésével, egyensúlyi- és egyensúlytól távoli dinamikájával foglalkozik. Fő kutatási területeink a következők: fázisátalakulások matematikai fizikája, rendezetlen rendszerek fizikája, kvantum soktest-rendszerek összefonódása és nemegyensúlyi relaxációja, fény-anyag kölcsönhatás elmélete, számítógépes fizika, valamint komplex biológiai rendszerek statisztikus fizikai megközelítése.

1. Rendezetlen kvantummágnesek                             

  • erős rendezetlenségi renormálási csoport (SDRG) módszer fejlesztése, alkalmazása                           
  • hosszú hatótávolságú rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése      
  • alapállapoti összefonódás inhomogén rendszerekben

2. Kölcsönható klasszikus- és kvantumrendszerek alapállapota

  • periodikus rendeződés vizsgálata véges hőmérsékleten
  • Galilei-invariancia következményei az alapállapoti szuperfolyékonyságra és rendeződésre

3. Kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája

  • zárt rendszerek  relaxációja (quench)
  • nyitott (fluktuáló külső térbe helyezett) rendszerek dinamikája

4. Kvantált Hall-effektus 

  • kvantált anomális Hall-effektust mutató modellek, topológiailag védett élállapotok vizsgálata 

5. Dinamika nemegyensúlyi modellekben és hálózatokon

  • sztochasztikus részecskerendszerek (rácsgázok,  populációdinamikai modellek) dinamikája, fázisátalakulásai
  • komplex hálózatokon értelmezett folyamatok

 

A 2017-ben elért eredmények összefoglalása itt található: https://wigner.mta.hu/hu/komplex-rendszerek-csoport

komplex oldal