Plazmafizikai Osztály

Plasma Physics
Osztályvezető
Gábor Veres

A Plazmafizika Osztály összesen öt kutatócsoportból áll. Ez az öt csoport több mint 40 fizikust, mérnököt és technikust tömörít, akik több mint fél tucat mágneses összetartású és lézerfúziós kísérletben vesznek részt szerte a világban, mint például: ITER, JET, Asdex-Upgrade, W7-X, KSTAR, EAST.

A magyar fúziós közösség honlapja: www.magfuzio.hu

Az ITER és fúziós diagnosztika fejlesztések kutatócsoport egyrészt saját projekteken keresztül vesz részt a franciaországi Cadarache-ban épülő fúziós kísérleti berendezés egyes plazmadiagnosztikai elemeinek fejlesztésében és tervezésében (jelátviteli rendszerek és sugárzásmérő bolométerek), másrészt a Plazmafizikai osztály más, magas hőmérsékletű plazmafizikai kutatócsoportjai számára nyújt mérnöki – elsősorban gépészmérnöki – szolgáltatásokat az ott folyó kutatás-fejlesztési projektekhez (pl. lítiumnyaláb-ágyú nyalábemissziós spektroszkópiai mérésekhez).
A rendkívül hideg atomok és ionizációs folyamatok vizsgálatára létrehozott laboratóriumban a kutatási infrastruktúra egyedülálló Magyarországon, amely lehetővé teszi 50 mikro-Kelvin hőmérsékletű atomi minták létrehozását lézerfény és mágneses tér együttes hatásának az alkalmazásával...