ITER
Osztály
Plazmafizikai Osztály

Csoportvezető: Veres Gábor

Csoport weboldala: wigner.mta.hu/iter-es-fuzios-diagnosztika

Az ITER és fúziós diagnosztika fejlesztések kutatócsoport egyrészt saját projekteken keresztül vesz részt a franciaországi Cadarache-ban épülő fúziós kísérleti berendezés egyes plazmadiagnosztikai elemeinek fejlesztésében és tervezésében (jelátviteli rendszerek és sugárzásmérő bolométerek), másrészt a Plazmafizikai osztály más, magas hőmérsékletű plazmafizikai kutatócsoportjai számára nyújt mérnöki – elsősorban gépészmérnöki – szolgáltatásokat az ott folyó kutatás-fejlesztési projektekhez (pl. lítiumnyaláb-ágyú nyalábemissziós spektroszkópiai mérésekhez).

ITER