A Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia Kutatócsoport elsődleges kutatási területeit a kristályos és rendezetlen szén alapú nanoszerkezetek és más amorf anyagok előállítása, szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata, valamint új spektroszkópia eljárások kutatása és fejlesztése jelentik. Az egyik fő irányt a színcentrumok létrehozására alkalmas új eljárások kidolgozása, valamint a centrumok optikai és szerkezeti jellemzőinek feltérképezése jelenti. A spektroszkópiával kapcsolatos tevékenység a nagy érzékenységű optikai spektroszkópiához (felületerősített Raman-szórás, stimulált Raman-szórás) kapcsolódik, előtérbe helyezve ennek biológiai és orvostudományi alkalmazásait.