Az MTA Wigner FK eduID adatkezelési szabályzata

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a(z) MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA Wigner FK), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezlő) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.  törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően. A jelen szabályzat célja, hogy az MTA Wigner FK, mint Adatkezelő által végzett, az eduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, illetve tájékoztatást nyújtson a kezelt  személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA Wigner FK)
1121 Budapest, Konkoly-Thege u. 29-33
Tel: +36 1 392 2513

2. Adatfeldolgozó

MTA Wigner FK Számítógép Hálózati Központ (SzHK)
Tel: +36 1 392 2222/1342

3. Adatok tárolása

Az MTA Wigner FK eduID azonositást kiszolgáló adatbázisát az MTA Wigner FK Számítógép Hálózati Központja kezeli. Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza (a kezelt személyes adatok köre):

- Személyes név (vezetéknév, keresztnév)
- Felhasználói azonosító
- E-mail cím
- telefonszám (opcionális)
- Munkahelyi osztály (opcionális)
- Jogosultság
- Jelszó
- Egyedi azonosító

Az adatokat az Adatkezelő védett módon tárolja. Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése az MTA Wigner FK, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges  Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emeltszintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az eduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elenggedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az  Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének időtartama az MTA Wigner FK által az eduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve az MTA Wigner FK eduID szerződésének megszűnéséig tart.