Projekt

infoblockProjekt címe
Ultranagy sebességű molekuláris és nanooptikai kapcsolók kutatása

Kedvezményezett megnevezése
Magyar Tudományos Akadémia, Wigner Fizikai Kutatóközpont - MTA Wigner FK 100%


Projektvezetők neve
Dr. Vankó György
Dr. Dombi Péter

Projekt szerződött támogatási összege (Ft)
440 344 742 Ft

Projekt szerződött saját forrásának összege (Ft)
0 Ft

A projekt kezdési időpontja
2017. 07. 01.

A projekt befejezési időpontja
2022. 06. 30.

Projektazonosító
VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

A projekt célja

A számítástechnikában használt mikroelektronikai eszközök technológiája a felhasznált órajel, a kapcsolási sebesség és az egy bit
tárolására alkalmas memória fizikai mérete szempontjából elérte határait. A kapcsolás jellemző időtartama a 100 ps, az
információtárolásra használt doménméret a 100 nm nagyságrendjébe esik. Ahhoz, hogy ennél lényegesen (nagyságrendekkel)
gyorsabban lehessen logikai műveleteket végrehajtani, alapvetően új kapcsolási architektúrákat kell kidolgozni – célszerűen az
információsűrűség növeléséhez szükséges mérettartományban. A Wigner FK három kutatócsoportja (köztük két Lendület-csoport)
is foglalkozik olyan anyagi rendszerekkel, melyekkel molekuláris és/vagy integrált nanooptikai szinten több nagyságrendet lehet
növelni a kapcsolási sebességen. Jelen projekt egyrészt (i) a kapcsoláshoz felhasználható anyagi rendszerek (konkrétan:
funkcionális molekulák és integrált nanooptikai rendszerek) ultragyors dinamikájának vizsgálatát, másrészt (ii) konkrét, ultranagy
kapcsolási sebességet támogatni képes architektúrák kutatását tűzi ki célul.

 

 

kk