Ultragyors

Ultranagy sebességű molekuláris és nanooptikai kapcsolók kutatása

Projekt címe

Ultranagy sebességű molekuláris és nanooptikai kapcsolók kutatása

Kedvezményezett megnevezése

Magyar Tudományos Akadémia, Wigner Fizikai Kutatóközpont - MTA Wigner FK 100%

Projektvezetők neve

Dr. Vankó György Dr. Dombi Péter

Projekt szerződött támogatási összege (Ft)

440 344 742 Ft

Projekt szerződött saját forrásának összege (Ft)

0 Ft

A projekt kezdési időpontja

2017.07.01.

A projekt befejezési időpontja

2022.06.30.

Projektazonosító

VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

A projekt célja

A számítástechnikában használt mikroelektronikai eszközök technológiája a felhasznált órajel, a kapcsolási sebesség és az egy bit tárolására alkalmas memória fizikai mérete szempontjából elérte határait. A kapcsolás jellemző időtartama a 100 ps, az információtárolásra használt doménméret a 100 nm nagyságrendjébe esik. Ahhoz, hogy ennél lényegesen (nagyságrendekkel) gyorsabban lehessen logikai műveleteket végrehajtani, alapvetően új kapcsolási architektúrákat kell kidolgozni – célszerűen az információsűrűség növeléséhez szükséges mérettartományban. A Wigner FK három kutatócsoportja (köztük két Lendület-csoport) is foglalkozik olyan anyagi rendszerekkel, melyekkel molekuláris és/vagy integrált nanooptikai szinten több nagyságrendet lehet növelni a kapcsolási sebességen. Jelen projekt egyrészt (i) a kapcsoláshoz felhasználható anyagi rendszerek (konkrétan: funkcionális molekulák és integrált nanooptikai rendszerek) ultragyors dinamikájának vizsgálatát, másrészt (ii) konkrét, ultranagy kapcsolási sebességet támogatni képes architektúrák kutatását tűzi ki célul.

wigner.hu