Gali Ádám
English version

Gali Ádám honlapja


Kutatói tapasztalatomat az ún. ab-initio számítógépes anyagtudomány adja, amelynek fókuszában a tömbi és nanoszerkezetű félvezetőkben található ponthibák vizsgálata állt. Az ehhez kapcsolódó megújult jegyzet itt található. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-program támogatását elnyerve olyan kísérletek indultak el a kutatócsoportomban, amelyek arra irányultak, hogy a kvantummechanikai szimulációkból származó ötleteket megvalósítsuk. A kutatócsoportom kísérleti és szimulációs részei szorosan, szimbiózisban dolgoznak együtt azon, hogy újfajta anyagokat fejlesszünk ki a napelem, biológiai jelzőrendszer és kvantuminformatikai alkalmazások területén. A részleteket Gali Ádám kutatócsoportjának honlapján tekinthetik meg. A szakmai önéletrajzom és publikációs tevékenységem is nyomon követhető.


Szakmai önéletrajz


Gali Ádám Publikációs tevékenység


Five most important papers in last five years:


Book, chapters in a book:


Papers:


Proceedings: