Rátkai László sikeres védése

Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites (Spirális eutektikus dendritek fázismező modellezése)
PhD házivédése: 2018. 03. 13. Wigner FK
A védés napja: 2019. 03. 25.

Témavezető: Pusztai Tamás (MTA Wigner FK SZFI, Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály, Szerkezetkutató Laboratórium, Számítógépes Anyagtudomány Csoport)
Doktori iskola: ELTE TTK Fizika Doktori Iskola - Anyagtudomány és Szilárdtestfizika program
Házi bírálók: Iglói Ferenc (Wigner FK, SZFI), Lagzi István László (BME TTK, Fizika Tanszék)

A disszertáció az alábbi linken érhető el: http://rlphd.phasefield.hu/Ratkai_dissertation.pdf

Gratulálunk!