Janszky József arcképe

 

Szomorúan tudatjuk, hogy 2018. január 16-án elhunyt Janszky József az MTA rendes tagja, intézetünk professzor emeritusa, aki hosszú éveken keresztül igazgatója volt az MTA TTKL Kristályfizikai Kutatólaboratóriumának, az SZFKI-val történt egyesülést követően a Kristályfizikai Főosztályt vezette, és emellett 2000-től a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára volt. Sok jelenleg aktív munkatársunkat indította el a kutatói pályán. 

Kutatási tevékenység területei:

 • Nemlineáris optikai kristályokban megvalósuló tér-idő leképzésen alapuló módszereket dolgozott ki az igen rövid egyedi lézerimpulzusok mérésére, amelyek a világ számos országában elterjedtek.
 • Kimutatta, hogy a fény utóbbi időben megtalált új állapota, az un. összenyomott (squeezed) állapot - ebben az állapotban a fény kvantum-statisztikáját leíró két mennyiség közül az egyiknek a zaja kisebb, mint ugyanez a zaj vákuumban - sokszorosan felülmúlja a lézerfény hatásfokát sokfotonos folyamatokban.
 • Kimutatta, hogy gyors frekvenciaváltozás összenyomásra vezet. Felismerte, hogy negyedperiódusonkénti gyors frekvenciaváltoztatással különösen nagy fokú összenyomottság érhető el.
 • Kimutatta, hogy az üregrezonátor a rajta áthaladó atomnyaláb számára bizonyos körülmények között prizmaként viselkedik ("kvantumprizma"), eközben a különböző irányokban terjedő atomnyalábok a rezonátor Fock-állapotaival összefonódott állapotba kerülnek.
 • Kísérletileg ígéretes kvantumállapot rekonstrukciós eljárást dolgozott ki, amely - a kvantumtomográfiától eltérően - a Wigner-függvény lokális meghatározására is alkalmas.
 • Az irodalomban elsőként bevezette az összenyomott fonon állapot fogalmát. Két mechanizmust is talált, amelyek elektronátmenet esetén a ponthiba ill. molekula rezgési módusait összenyomott állapotba hozzák. Az általa megjósolt jelenséget amerikai kutatók 1993-ban kísérletileg is kimutatták.
 • Felismerte, hogy az optikai "Schrödinger macska" állapotot megvalósító, két koherens állapot kvantum-szuperpozíciójaként létrejövő állapot összenyomott tulajdonságot mutat.
 • Új, egydimenziós reprezentációt dolgozott ki a fény kvantumállapotainak, így az összenyomott állapotnak a tárgyalására. Új, egy komplex síkon értelmezett reprezentációt talált az optikai Einstein-Podolsky-Rosen állapot leírására.
 • Az optikai "Schrödinger macska" állapotot általánosításával olyan közelítő reprezentációt dolgozott ki, amely lehetővé teszi új állapotok tervezését és kísérleti megvalósítását.
 • Módszert dolgozott ki tisztán optikai kapcsoló megvalósítására csatolt hullámvezetőkben.
 • Módszert dolgozott ki vákuum-, 1 és 2 foton állapot szuperpozíciók előállítására és kvantum-teleportációjára.ki
 • Kimutatta, hogy a Vernam titkosítási eljárás a kvantum-teleportáció klasszikus analógja, megtalálta a két eljárás közötti folyamatos átmenet leírását.

Társulati tagság:

 • az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja
 • a European Physical Society tagja
 • A magyar IUPAP Nemzeti Bizottság titkára
 • MTA Fizikai Osztály Doktori Bizottság elnöke
 • Az OTKA Könyvtárbizottság tagja
 • a MAB Fizikai Szakbizottság tagja
 • Két cikluson át tagja volt a IUPAP Kvantumelektronikai Bizottságának (1987-1993)
 • MTA közgyűlési képviselő (1994-2000)
 • Három cikluson át elnöke volt a MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságnak (1993-1999)
 • az MTA Könyv és Folyóirat Bizottság tagja

Díjak:

 • Novobátzky-díj (1990)
 • Fizikai Díj (1992)
 • Fizikai Fődíj, (1996)
 • Akadémiai Díj (1999)
 • Simonyi Károly Díj (2003)

Válogatott publikációk:

 1. J. Janszky, G.Corradi, R.N. Gyuzalian:
  On a possibility of analysing the temporal characteristics of short light pulses.
  Opt. Comm. 23, 293-298 (1977)
 2. J. Janszky,Y.Yushin:
  Squeezing via frequency jump.
  Opt. Comm. 59, 151-153 (1986)
 3. J. Janszky, Y.Yushin:
  Many-photon processes with the participation of squeezed light.
  Phys. Rev. A 36, 1288-1292 (1987)
 4. J. Janszky, T. Kobayashi:
  Effects of damping and reamplification of pure number states.
  Phys. Rev. A 41, 4074-4076 (1990)
 5. J. Janszky, A.Vinogradov:
  Squeezing via one dimensional distribution of coherent state.
  Phys. Rev. Lett. 64, 2771-2774 (1990)
 6. J. Janszky, P. Adam:
  Strong squeezing via repeated frequency jumps.
  Phys. Rev. A 46, 6091-6092 (1992)
 7. J. Janszky, P. Domokos, P. Adam:
  Coherent states on a circle and quantum interference.
  Phys. Rev. A 48, 2213-2219 (1993)
 8. J. Janszky, A. Vinogradov, I. A. Walmsley, J. Mostowski:
  Competition between geometrical and dynamical squeezing during a Franck-Condon transition.
  Phys. Rev. A 50, 732-740 (1994)
 9. J. Janszky, A. Vinogradov, T. Kobayashi, Z. Kis:
  Vibrational Schroedinger-cat states.
  Phys. Rev. A 50, 1777-1784 (1994)
 10. P. Domokos, J. Janszky, P. Adam:
  Single-atom interference method for generating Fock states.
  Phys. Rev. A 50, 3340-3344 (1994)
 11. P. Domokos, P. Adam, J. Janszky:
  One-dimensional coherent states representation on a circle in phase space.
  Phys. Rev. A 50, 4293-4297 (1994)
 12. J. Janszky, P. Domokos, S. Szabo, P. Adam:
  Quantum state engineering via coherent state superpositions.
  Phys. Rev. A 51, 4191-4193 (1995)
 13. J. Janszky, Min Gyu Kim and M.S. Kim:
  Quasiprobabilities and the nonclassicality of fields.
  Phys. Rev. A 53, 502-506 (1996)
 14. P. Domokos, P. Adam, J. Janszky, A. Zeilinger:
  Atom de Broglie wave deflection by a single cavity mode in the few-photon limit: quantum prism.fields.
  Phys. Rev. Lett. 77, 1663-1666 (1996)
 15. Z. Kis, T. Kiss, J. Janszky, P. Adam, S. Wallentowicz, W. Vogel:
  Local sampling of phase-space distribution by cascaded optical homodyning.
  Phys. Rev. A 59, R39-42 (1999)
 16. M. Koniorczyk, Z. Kurucz, A. Gabris, J. Janszky:
  General optical state truncation with teleportation.
  Phys. Rev. A 62, 013802 (2000)
 17. J. Janszky, M. Koniorczyk, A. Gábris:
  One-complex-plane representation approach to quantum teleportation.
  Phys. Rev. A 64, 034302 (2001)
 18. M. Koniorczyk, T. Kiss, J. Janszky:
  Teleportation: from probability distributions to quantum states.
  J. Phys. A 34, 6949-6955 (2001)
 19. M. Koniorczyk, V. Buzek, J. Janszky:
  Wigner-function description of quantum teleportation in arbitrary dimensions and continuous limit.
  Phys. Rev. A 64 034301 (2001)
 20. A. Vukics, J. Janszky, T. Kobayashi:
  Nonideal teleportation in coherent state basis.
  Phys. Rev. A 66, 023809 (2002)
 21. J. Janszky, A. Gabris, M. Koniorczyk, A. Vukics, J. Asboth:
  One-complex-plane representation: a coherent-state description of entanglement and teleportation
  J. Opt. B 4, S213-S217 (2002)
 22. A. Karpati, P. Adam, W. Gawlik, B. Lobodzinski, J. Janszky
  Quantum-trajectory approach to stochastically induced quantum-interference effects in coherently driven two-level atoms
  Phys. Rev. A 66, 023821 (2002)
 23. A. Vukics, J. Janszky, T. Kobayashi
  Nonideal teleportation in coherent-state basis
  Phys. Rev. A 66, 023809 (2002)
 24. Janszky J, Asboth J, Gabris A, Vukics A, Koniorczyk M, Kobayashi T
  Two-mode Schrodinger cats, entanglement and teleportation
  FORTSCHR PHYS 51: (2-3) 157-171 (2003)
 25. Kurucz Z, Koniorczyk M, Adam P, Janszky J
  An operator description of entanglement matching in quantum teleportation
  J OPT B-QUANTUM S O 5: (6) S627-S632 (2003)
 26. Asboth JK, Adam P, Koniorczyk M, Janszky J
  Coherent-state qubits: entanglement and decoherence
  EUR PHYS J D 30: (3) 403-410 (2004)
 27. Asboth JK, Adam P, Koniorczyk M, Janszky J
  Coherent-state qubits: entanglement and decoherence
  EUR PHYS J D 30: (3) 403-410 (2004)
 28. Karpati A, Adam P, Janszky J
  A method for calculating two-time correlation functions in the quantum trajectory approach
  J OPT B-QUANTUM S O 6: (3) S79-S83 (2004)
 29. Janszky J, Domokos P
  Kvantumoptika, kvantuminformatika
  MAGYAR TUDOMÁNY 2005/2: 1550-1556 (2005)
 30. Kurucz Z, Adam P, Kis Z, Janszky J
  Continuous variable remote state preparation
  PHYS REV A 72: (5) 052315 (2005)
 31. Vukics A, Janszky J, Domokos P
  Cavity cooling of atoms: a quantum statistical treatment
  J PHYS B-AT MOL OPT 38: (10) 1453-1470 (2005)
 32. Karpati A, Adam P, Kis Z, Janszky J
  Stochastic unraveling of the time-evolution operator of open quantum systems
  EUROPHYS LETT 75: (2) 209-215 (2006)
 33. Kurucz Z, Adam P, Janszky J
  General criterion for oblivious remote state preparation
  PHYS REV A 73: (6) 062301 (2006)
 34. Taneichi T, Janszky J, Kobayashi T
  Pump-probe anharmonic signals in a harmonic system induced by a deformed wavepacket generated by an ultrashort pulse: A theoretical study
  CHEM PHYS LETT 419: (4-6) 540-544 (2006)

Önéletrajza itt olvasható.