Kutatás

Anyagtudomány és szilárdtestfizika

 

  • Régi problémák új megközelítése: átmenetifém alapú erősen korrelált rendszerek elektronszerkezetének spektroszkópiai vizsgálata
  • Újszerű diffúziós vizsgálatok rétegszerkezetekben hullámvezető-erősítés és izotóp multiréteg módszerek használatával
  • Közelhatások vizsgálata szupravezető/ferromágnes, ferromágnes/ferromágnes és antoferromágnes/ferromágnes heterostruktúrákban
  • Merőleges mágneses anizotrópiájú többkomponensű vékonyrétegszerkezetek és azok mágneses tulajdonságainak ionsugaras módosítása
  • Integrált optikai elemek ionimplancációs fejlesztése telekommunikációs alkalmazások céljára
  • Művészeti és archeológiai objektumok roncsolásmentes röntgenfluoreszcens (XRF) és proton-indukált röntgenemissziós (PIXE) analízise