Name University Supervisor Title Placement Section
Zoltán György ELTE TTK

Széchenyi Gábor
(ELTE, Wigner RCP)

Négyzetrácsban elhelyezett kvantumbitek megszólítása 1 Quantum Technology
Áron Márton BME TTK

Asbóth János
(BME, Wigner RCP)

Kvantumos hibajavítás a felületi kódban - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata 2 Quantum Technology
Bálint Sárközi ELTE TTK

Vukics András
(Wigner RCP)

Hidegatom-kísérlet vezérlésének fejlesztése és diagnosztikája abszorpciós leképezéssel 2 Laser Physics
Gábor Mihály Ligeti ELTE TTK

Dombi Péter
Kiss Gellért Zsolt
(Wigner RCP)

Ultragyors nanoplazmonikus fotoemisszió infravörös lézerekkel 3 Laser Physics
Ákos Sudár BME TTK

Barnaföldi Gergely Gábor (Wigner RCP)
Légrády Dávid (BME)
Varga-Kőfaragó Mónika (Wigner RCP)

Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton
komputertomográfiában
1 Medical Physics, Biophysics
Munkhjargal Lkhagvadorj ELTE TTK

Facskó Gábor
(Wigner RCP)

Temporal development of interplanetary shocks in the Heliosphere Book Prize Plasma Physics
Botond László Márton BME VIK Bacsárdi László (BME VIK--HIT) és Kis Zsolt Klasszikus kommunikációs lépések megvalósítása CV-QKD rendszerben Special Prize Computer Science Section, Networks Division