t1

Az FFK-2019 konferencia csoportképe (a résztvevők kétharmada) az MTA ÖK Balaton Limnológiai Intézetében, Tihanyban. Elöl ülnek a szervezők: Varga-Kőfaragó Mónika, Horváth Dezső, Osváth Éva és Siklér Ferenc, a szobor jobbkezénél Savely Karshenboim, a konferenciasorozat elnöke

A Precision Physics and Fundamental Physical Constants 1-2 évenként megrendezett konferenciasorozat a CODATA (Committee on Data of the International Council for Science) támogatásával. Korábban elsősorban orosz rendezésű és nyelvű volt Savely Karshenboim (Max-Planck Institute of Quantum Optics és Pulkovo Observatory, Sankt-Petersburg) állandó elnökségével (a legutóbbi korábbiak: FFK-2013, Sankt-Petersburg és FFK-2014, Dubna). 2015-ben vált teljes értékű nemzetközi konferenciává a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett FFK-2015 konferenciával (https://indico.cern.ch/e/ffk2015), amelyet a varsói FFK-2017 (http://ffk2017.fuw.edu.pl/) követett. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat javaslatára az FFK-2019-et az Eötvös Év alkalmából Magyarországon rendeztük, külön gravitációs és Eötvös-ingás szekciókkal. Ennek különös hazai aktualitást adott három körülmény:

 • Az Eötvös-kísérlet a maga idejében forradalmi újítást jelentett, kora legpontosabb kísérlete volt, valódi innovációt jelentett, az alapkutatáson messze túlmutató gyakorlati alkalmazással.
 • Többször felmerült az Eötvös-kísérlethez kapcsolódóan, a gravitáció Einstein ekvivalencia-elvét esetlegesen sértő függése az anyag összetételétől, ezt ma is vizsgálják.
 • 2017-ben közölték a gravitációs hullámok kísérleti kimutatását, amelyben komoly hazai részvétel volt. 

A konferenciát az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont rendezte az MTA ÖK Balaton Limnológiai Intézetében, Tihanyban, 2019. június 10 és 14 között. A 73 résztvevő 9 hozzátartozóval 14 országból érkezett, a legtöbben Oroszországból, Magyarországról, Németországból és az USA-ból; 55 szóbeli és 14 poszter-előadást tartottak. A csütörtöki napot a gravitációnak szenteltük: külön szekciót kaptak az Eötvös-ingás kísérletek, a gravitációs állandó modern meghatározása és a gravitációs hullámok vizsgálata, különös tekintettel a tervezés alatt álló Einstein-teleszkópra. A konferenciára Szarka László akadémikus, az Eötvös100 emlékév szervező elnöke, külön Eötvös-kiállítást szállított 6 plakáttal és egy egész Eötvös Lorándnak szentelt plakát-fallal. 

A konferenciát Patkós András akadémikus nyitotta meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevében, majd Szarka László tartott előadást Eötvös Loránd életéről és rendkívül sokoldalú tudományos és társadalmi tevékenységéről. Ezeket tudományos előadások követték, a teljes program megtalálható a konferencia honlapján (https://indico.cern.ch/e/FFK-2019/) az elhangzott előadások és bemutatott poszterek kivonataival és vetített anyagával együtt. Az Eötvös-ingás szekciót Ván Péter (Wigner FK) szervezte, Völgyesi Lajos és Tóth Gyula (BME), valamint Szondy György tartottak előadást rajta. Ugyanők a konferencia helyszínére szállítottak és felállítottak egy eredeti Eötvös-ingát, amelyet a résztvevők természetesen nagy érdeklődéssel fogadtak. A konferenciához csatlakozva, annak szerdai napján a Veszprémi Akadémiai Bizottság rendezésében, nagyszámú hallgatóság előtt Völgyesi Lajos tartott Veszprémben népszerű előadást Eötvös Lorándról. 

A konferencia tudományos előadásai a következő tematikát ölelték fel:

 • Alapvető fizikai állandók és az új SI egységrendszer
 • Az Eötvös-állandó mérése Eötvös-ingával és más módokon
 • Gravitáció és gravitációs hullámok
 • A kvantum-elektrodinamikai számítások ellenőrzése atom- és molekulaspektroszkópiával
 • Nagyenergiás fizika, különös tekintettel a Standard Modellre és a Higgs-bozonra
 • Az elektron és a müon giromágneses állandójának meghatározása
 • Atommagok méretének (különösen a protoné) meghatározása elektronnal és müonnal
 • Kísérletek a Világegyetem antianyag-aszimmetriájának tisztázására

A konferencia lebonyolítását Osváth Éva, Varga-Kőfaragó Mónika, Siklér Ferenc és Horváth Dezső (Wigner FK) szervezte, a Wigner FK-n kívül a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Osztálya és az International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) támogatásával. A fentebb már említett kollégákon kívül köszönettel tartozunk Lévai Péternek, a Wigner FK főigazgatójának, Jordán Ferencnek, a BLI igazgatójának, Nagy Andrásnak, a BLI Vendégház gondnokának a konferencia megszervezésében nyújtott segítségért, valamint Varga Bencének a konferencia-fényképek elkészítéséért.

t 2t 3

A konferencia helyszíne (a háttérben az Apátsággal) és az előadóterem előtt felállított Eötvös-inga