Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának Fizikai Intézetén 

 

Nanoelektronikai Kutatócsoport

vezető: Csonka Szabolcs, a BME Fizika Tanszékének docense, ERC Starting grant és Lendület nyertes. A BME alacsonyhőmérsékleti laboratóriumában doktorált majd 2006-tól a Bázeli Egyetem nanoelektronika csoportjában volt postdoc. Elsőként alkotott meg Cooper-párokat szétválasztó áramkört, ami térben szeparált összefont elektronpárokat tud kelteni. 2009 óta az MTA MFA intézetével egy hazánkban unikális kvantumáramkörök készítésére és karakterizálására alkalmas infrastruktúrát alakított ki.

Spintronikai Kutatócsoport

vezető: Simon Ferenc, az MTA doktora, a Bécsi Tudományegyetem magántanára és a BME egyetemi tanára. A BME Fizikai Intézet igazgatóhelyettese, Lendület csoportvezető, az ERC Starting Grant nyertese. Kidolgozta a spinrelaxáció ún. egyesített elméletét, melyhez az új, erősen korrelált fémeken végzett elektronspin-rezonancia kutatásai vezettek. Érdeklődése homlokterében a mágneses rezonancián alapulú kvantuminformációelmélet áll. 

Egzotikus Kvantumfázisok Csoport

vezető: Zaránd Gergely, az MTA levelező tagja, a BME Fizikai Intézetének igazgatója, Lendület csoportvezető. 2003-ban a Harvardon kutatva jósolta meg a mesterséges molekulákbeli ún. SU(4) állapotot, melynek később kísérleti létrehozásában is közreműködött a Stanford Egyetemmel közösen. Nevéhez fűződik az ún. geometrikus spin relaxációnak a felfedezése is. Számos európai projektben irányította a magyar csomópont munkáját. Jelenlegi kutatásai a korrelált ultrahideg kvantumszimulátorok vizsgálatára és elméleti modellezésére koncentrálnak. -Universal Fermi liquid crossover and quantum criticality in a mesoscopic device.