Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézetében

 

vezetője: Vattay Gábor, az MTA Doktora , az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár. A kvantumrendszerekben kialakuló
dinamikai jelenségek kutatója. A koppenhágai Niels Bohr Intézetbeli posztdoktoriális és vendégkutatói meghívásai alatt társszerzőivel írt “Classical
and Quantum Chaos” c. monográfiája (2005) a téma egyik legjelentősebb referenciája. A Vermont Egyetemen 2012-es sabbatical évében új elvet
dolgozott ki a hosszútávú kvantumkoherencia fenntarthatóságára biokémiai rendszerekben.