A Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetében

Kvantumoptika kutatócsoport

vezető: Domokos Péter Az MTA levelező tagja, a Wigner FK SZFI igazgatóhelyettese, 2011-től Lendület csoportvezető, a párizsi Ecole Normale Supérieure-ön folytatott doktori munkája során 1995-ben megalkotta az első univerzális kétbites kvantum-logikai kapu működési elvét. Az atomok és fotonok kölcsönhatásán alapuló kvantumos műveletek kutatója, ebben a témában alapműnek számító, 2013-as áttekintő cikk társszerzője. Több EU FP7 konzorciumban részt vett partnerként.

Félvezető nanoszerkezetek kutatócsoport

vezető: Gali Ádám az MTA doktora, a Wigner FK Lendület csoportvezetője, a Wigner ADMIL koordinátora, a szilárdtestekben előforduló kvantumbitek kutatója. A Harvard Egyetemen posztdoktorként 2007-től bekapcsolódott a gyémántbeli NV kvantumbitek megvalósításának kutatásába. Elismertségét számos meghívott előadás, rangos folyóiratokban megjelent tanulmány, és több EU FP7 konzorciumban való partnerség fémjelzi.

MTA Lendület Erősen korrelált rendszerek kutatócsoport

vezető: Legeza Örs az MTA doktora, a Wigner FK Lendület csoportvezetője, 2003-ban a Friedrich Alexander kutatóegyetemen elsőként vezette be a kvantuminformáció-elméletet a renormálási algoritmusokba. Kutatásai olyan, a kvantummechanika alaptörvényeire épülő új matematikai algoritmusok kifejlesztésére fókuszálnak, melyek lehetővé teszik a korábbiaknál jóval komplexebb rendszerek szimulációs vizsgálatát, illetve viselkedésük előrejelzését vagy akár tulajdonságaik tervezését. A csoport által fejlesztett számítógépes programokat a világ számos kutatóintézetében és kutatóegyetemén alkalmazzák nagy sikerrel, amit többek kötott az Alexander von Humboldt Foundation és a European Research Area is támogatott.

Kvantuminformatika és kvantummechanika alapjai kutatócsoport

vezető: Kiss Tamás,

Egyfotonforrás kutatócsoport

vezető: Kis Zsolt,