High Energy Experimental Particle and Heavy Ion Physics

high energy physics
Department leader
Ferenc Siklér

under construction...

After the infrastructure developments of the previous years, the activities of the group were focused on detector development and detector physics research. This includes contributions to specific CERN experiments, such as the ALICE, NA61 and RD51. Relevant detector physics projects were financed by H2020 grants. In the field of cosmic muon imaging, novel methods and novel detector systems were established, leading to a Japanese-Hungarian utility patent.
A Hadronfizika kutatócsoportunk az erős kölcsönhatás kísérleti tanulmányozásával foglalkozik, protonok és atommagok összeütköztetése révén a CERN LHC és SPS gyorsítóin...
A Standard Modell és Új Fizika Keresése kutatócsoport a Higgs-bozon felfedezése után is aktív szerepet vállal a CMS kísérlet adatgyűjtésében, kalibrálásában és az adatok kiértékelésében...