Kroó Norbert 85. születésnapját ünnepelhettük közösen a Wigner Fizikai Kutatóközpontban.

a

Kroó Norbert akadémikus nemrég töltötte be 85. életévét, ebből az alkalomból a Wigner FK-ban tudományos szemináriumhoz kapcsolódva köszöntötték munkatársai. Kroó Norbert az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének (mely jelenleg a Wigner FK részeként működő intézet) alapító igazgatója, a szilárdtestfizika és plazmonika neves kutatója.

v

d

d

Diplomájának megszerzése után a Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa lett, 1968 és 1971 között a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben is dolgozott, ahol igazgatóhelyettesi feladatot is ellátott. Hazatérése után a KFKI főosztályvezetőjévé majd az MTA Szilárdtestfizikai Kutatóintézet igazgatójává nevezték ki, az intézetet egészen 1998-ig irányította. 1985-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben rendes tagjává. 1993 és 1995 között az Európai Fizikai Társulat elnöke volt. 1999 és 2005 között az akadémia főtitkáraként, 2005 és 2011 között alelnökeként tevékenykedett.

h

Elsősorban a szilárdtestfizika, az optika és a lézer-anyag kölcsönhatás kérdéseivel foglalkozik. Kutatásai során vizsgálta a rendezett kondenzált rendszerek szerkezetét, dinamikáját és optikai tulajdonságait. A fémek fizikájával kapcsolatban a különböző fémrétegek, illetve fém–fémoxid–fém-szerkezetek fényemittáló (azaz fénykibocsátó) tulajdonságaival foglalkozott. Munkája során foglalkozott a nemlineáris optika, a felületi plazmonok és a nanofizika egyes kérdéseivel is. Kutatásaihoz neutronszórás, a lézerspektroszkópia és az alagútmikroszkópia módszereit alkalmazza.

h

Több mint kétszáz tudományos dolgozatot írt és negyven szabadalmat jegyeztetett be.

c

Kroó professzornak a Wigner FK nevében is boldog 85. születésnapot kívánunk!