A Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja csatlakozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem "Partnerségben az Iparral" képzési és ösztöndíjprogramjához. A BME által indított PARIPA projekt célja, hogy a válogatott, tehetséges diákok a program végére egy naprakész, gyakorlati tudást kapjanak, belelássanak egy cég, illetve kutatóintézet napi működésébe, a cégek cserébe kiváló diákokkal dolgozhassanak együtt, akik később az adott területen helyezkedhetnek el. A program eredményeként a fiatalok olyan tudással és kompetenciákkal lépnek ki a munkaerőpiacra, amit az adott szektor elvár, ugyanakkor úgy ismerteti meg a fiatalokat a cégek munkájával, hogy közben nem hátráltatja a tanulmányi előmenetelüket.

A Wigner FK idén ősztől egy hallgatót fogad egy három féléves program keretében, a következő témára:

Nagymegbízhatóságú fedélzeti rendszerek tervezése műholdak és  űrszondák részére

(Wigner  FK  témavezető: Náday István, BME HIT témavezető:  Dr. Koller István)

"Az űrkutatás területén dolgozó kutató- és tervezőmérnökök elsődleges feladata olyan nagymegbízhatóságú elektronikus eszközök megalkotása, amelyek hosszú ideig meghibásodás nélkül működnek a világűrben, vagy egyéb különleges kihívást jelentő körülmények között. Példa erre a Voyager-2 űrszonda, aminek legtöbb fedélzeti műszere még mindig kiválóan működik, és értékes adatokat, nagyfelbontású képeket juttat vissza a Földre szélsőséges körülmények között a megtett, több mint 42 éve tartó útján, végig látogatva a Naprendszer számos bolygóját és azok holdjait. A Wigner Fizikai Kutatóközpontban a legkorszerűbb technológiára épülő hasonló elektronikai egységeket tervezünk és építünk műholdakra és űrszondákra, együttműködve a világ vezető űrkutatással foglalkozó intézményeivel (NASA, ESA). Kiemelt stratégiai célunk a nagymegbízhatóságú tervezés elméletének jobb megismerése, és egyes területeinek továbbfejlesztése, valamint gyakorlati alkalmazása, ami más területeken is egyre növekvő jelentőséggel bír, mint például védelmi elektronika, távközlés vagy önvezető járművek. A projekt célja a nagymegbízhatóságú áramkör és rendszertervezés alapelveinek megismerése után űrtechnikai körülmények között működő nagymegbízhatóságú, nagykapacitású és nagysebességű memóriaegységek, adattárolók fejlesztése és jellemzőinek optimalizálása eltérő követelmények esetén."

Bővebb információk a programról: www.hit.bme.hu/page/paripa