2020. december 19-én rendezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem a kari TDK konferenciát, ahol a rekordszámú, 37 induló közül nem egy diák témavezetője a Wigner FK munkatársa. Ezeknek a diákoknak az eredményei lentebb olvashatóak. Minden diáknak és témavezetőnek ezúton is gratulálunk, az idei OTDK-ra pedig sok sikert kívánunk!

 

Szilárdtestfizika és Anyagtudomány szekció:

 

3. helyezett

Graning Sára: Mágneses nanoszerkezetek létrehozása FeRh vékonyrétegben  

Témavezető: Merkel Dániel (RMI)          

 

Kvantumfizika és Gravitációelmélet szekció:

 

2. helyezett:

Portik Attila: Iterált Harmadfokú kvantuminformatikai protokollok dinamikájának vizsgálata    

Témavezető: Kiss Tamás és Kálmán Orsolya (SZFI)  

 

3. helyezett:
Oberfrank Robin: Periodikusan gerjesztett kvantumtérelmélet: a sine-Gordon modell  

Témavezető: Bajnok Zoltán (RMI)

           
Dicséretet kapott:
Pszota Máté: Newtoni és MOND-szerű gravitáció vizsgálata  

Témavezető: Ván Péter (RMI)        

 

Kísérleti Plazmafizika és Nukleáris Detektorfejlesztések szekció:

 

1. helyezett:
Albert Andrea: Elektrontranszport rezonancia effektusainak Monte Carlo szimulációja   

Témavezető: Donkó Zoltán (SZFI)             

 

2. helyezett:
Gerlei Martin: Gáztöltésű müográfiai detektorok előkészítése terepi mérésekre

Témavezető: Hamar Gergő (RMI)         

 

3. helyezett
Hajnal Dániel Konrád: Képalkotás kozmikus müonok keltette másodlagos részecskékkel 

Témavezető: Hamar Gergő  (RMI)  

 

Nagyenergiás Kísérleti Fizika szekció:

 

2. helyezett
Facskó Benedek: Az FCC-hh gyorsító nyalábkicsatolási hardware tervezése

Témavezető: Barna Dániel (RMI)   

          

2. helyezett
Sándor Szende: Kis ütköző rendszerek eseményaktivitás-függő vizsgálata b-kvarkok segítségével

Témavezető: Vértesi Róbert (RMI)
 

Dicséretet kapott
Pórfy Barnabás:  Kétrészecske korrelációk mérése az NA61/SHINE kísérletnél Ar + Sc ütközésekben  

Témavezető: Csanád Máté, László András (RMI)  

                       

Forrás: physics.elte.hu