Dátum

Előadó: Dravecz Gabriella (SZFI)

Az előadás témája: Egyfoton-keltésre alkalmas ritkaföldfémmel adalékolt lítium-niobát nanopor szintézise

Az előadás időpontja: 2021. február 23., 10 óra

Helyszín: videokonferencia, https://letsmeet.wigner.hu/szeminarium

Összefoglaló:

A civilizált társadalmakban élő emberek összes adatát, beleértve a pénzügyi és személyes információkat is, elektronikusan tárolják. A kvantumszámítógép egyfoton-forrás alapú kódolási rendszere biztosíthatja a teljes hozzáférhetetlenséget idegenek számára. A ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályok főleg a koherens kvantumoptikai kísérletek során, elektromágnesesség okozta átláthatóság vizsgálatakor, fényimpulzusok lassításakor és koherens kvantummemória előállításának kísérleteiben játszanak nagy szerepet. Munkám célja olyan nanoszemcsés lítium-niobát (LN) előállítása és vizsgálata, melyben a ritkaföldfém adalék egyfoton-forrásként viselkedik. Eddigi kísérleteim során adott mennyiségű Tm3+ és Yb3+ ionnal kettősen adalékolt LN nanoport állítottam elő golyósmalomban történő őrléssel. Az elért részecskeméret-tartomány száraz őrlés esetén 40 nm körül volt.