logo

 

Az Innotéka magazin a tudomány, az innováció és a zöldkörnyezet iránt érdeklődőknek, valamint az e területeken tevékenykedőknek nyújt átfogó információkat, folyamatosan tájékoztatva a magyar tu­do­má­nyos és innovációs világról. Tematikájában nagy hangsúlyt helyez a tu­do­má­nyos, gazdasági és környezetközpontú sikerek bemutatására, továbbá az innovációs eredmények megismertetésére. (Forrás: www.innoteka.hu)

Innovacio

 

2024:

 

Különleges halmaz­állapotú folyadékkristályok-A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont (HUN-REN Wigner FK) tudományos főmunkatársa, Salamon Péter vezetésével külön­leges anyagok tanulmányozása kezdődik. A hároméves projektet az EIG Concert-Japan pályázatán elnyert 55 millió forintos támogatás is segíti. Teljes cikk: innoteka.hu


Az erős kölcsönhatás vonzásában – Siklér Ferenc kísérleti részecskefizikust kérdeztük - „Kísérleti részecskefizika: az erős kölcsönhatás nyomában” címmel tartotta meg székfoglaló előadását Siklér Ferenc, akit 2022 májusában választottak az MTA levelező tagjává. A kísérleti részecskefizikus – aki hosszú időt töltött az Európai Nukleáris Központban (CERN) vendégkutatóként, majd tudományos munkatársként – kutatási területe az erős kölcsönhatások vizsgálata. Az akadémikust arról kérdeztük, hogy manapság mi a részecskefizikus feladata, és mik a fő kérdések ezen a területen? Teljes cikk: innoteka.hu

2023:

Lézer robbantotta nanofúziós kráterek - A Wigner Fizikai Kutató­központban (Wigner FK) működő Nano­plazmonikus Lézeres Fúzió Kutató­laboratórium (NAPLIFE) kutatói folyamatosan haladnak az egyszer majd a gyakorlati energia­termelésben is hasznosítható nukleáris fúzió ideális körülményeinek feltárása felé. Ehhez olyan kísérleti berendezé­seket és nano­anyagokat használnak, amelyek kapcsolódnak az ez évi fizikai és kémiai Nobel-díjjal elismert fel­fedezésekhez. Kísérleteik­ben már sikerült a besugárzás energiájának többszörösét kinyerniük a rendszerből. Teljes cikk: innoteka.hu

Sikeresen tesztelték a Sushi-t - A Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai sikeresen tesztelték az első, túlnyomó részben magyar cégek bevonásával készült szupravezető részecskegyorsító mágnes prototípusát. Teljes cikk: innoteka.hu

Müonokkal elemzik a vulkánokat – A tűzhányók kozmikusmüon-képalkotása magyarázatot adhat a vulkán­kitörések gyakorisága és a talaj deformációja közötti kapcsolatra – derült ki a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársainak részvételével zajlott kutatásból. Teljes cikk: innoteka.hu

2022:

Új kvantumbit - Több kvantumbites logikai művelet és kvantuminformatikai rendszer valósulhat meg kétdimenziós anyagokban előállított ponthibákkal – erről a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói írtak a Nature Communications folyóiratban. Teljes cikk: innoteka.hu

Nanofúzió Csillebércen - A Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) működő Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió Kutatólaboratórium a rövid, intenzív lézerimpulzusok plazmonkeltését szeretné hasznosítani. A remények szerint az inerciális magfúzió során hasznosítható kísérletek eddigi eredményeiről és a folytatásról Biró Tamás Sándor fizikust, szakmai vezetőt kérdeztük. Teljes cikk: innoteka.hu

Müográfiai kutatás magyarokkal - A Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) a természetes kozmikus részecskéket képalkotásra használó, úgynevezett müográfiai eszközöket fejlesztenek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 340 millió forintos támogatásával. A gyorsan fejlődő müográfia nagyenergiás, illetve részecskefizikai mérőeszközöket használ földtudományi, geofizikai és mérnöki területeken. Teljes cikk:  innoteka.hu

Felhőben a hazai tudomány - Az ELKH Cloud működéséhez az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), valamint az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) Adatközpontja nyújtja a számítási és adatszolgáltatásokat az ELKH Titkárság támogatásával, immár több mint 150 kutatási projektben. Teljes cikk: innoteka.hu

 

2021:

Kvantumtechnológiai fejlesztések a HunQuTech konzorciumban - A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulásáért Nemzeti Kiválósági Programokat hirdetett egyes stratégiai területeken. Így indították el 2017 végén a Kvantumtechnológia alprogramot, amelyen négyéves támogatást nyert el a HunQuTech konzorcium a „Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése” című projektjével (2017-1.2.1-NKP-2017-00001). Teljes cikk: innoteka.hu

 

2020:

Nagydíjat nyert a Lasram Engineering Kft. - A 2020-ban megrendezett Ipar Napjai Kiállításon a szakmai zsűri, ugyanúgy, mint tavaly, a Lasram Engineering Kft. innovációjának ítélte a Nagydíjat. A díjazott termék a Wigner Fizikai Kutató­központtal és a Csepeli Szerszám­gépgyár Kft.-vel közösen fejlesztett Robot­automatizált Additív Manufacturing (RAM) lézercella. Teljes cikk: innoteka.hu

Modernizált időprojekciós kamra - Lezárult a CERN ALICE kísérlet Idő­projekciós Kamrájának (Time Projection Chamber; TPC) modernizálása. A munká­ban fontos feladatot vállalt a Wigner Fizikai Kutatóközpont. A 2015 óta épített, új elvek alapján fejlesztett detektor az 1995 táján tervezett előző változatot váltotta le az ALICE hatalmas központi elektromágnesében. Az ALICE TPC egy részecske-nyomkövető detektor, amely a nehézion fizikai kutatásokat segítő speciális berendezés. A célja nem kevesebb, mint hogy a Világegyetem születése utáni pillanatokban keletkezett anyag, a kvark-gluon plazma tulajdonságait kutassa.Teljes cikk: innoteka.hu

Feltárulnak a Naprendszer titkai - A magyar tudományos élet szerteágazóan van jelen a világ űr­tevé­keny­sé­gé­ben, mondta el magazinunknak Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Bár kevésbé köz­tudott, de Magyarország hosszú ideje az élvonalban van az elektronikában, az űrkémiában és a sugárzásmérésben; az Európai Űrügynökség (ESA) teljes jogú tagjaként pedig új lehető­ségek nyílnak meg az ország előtt, ilyenek például az emberes űrrepüléssel és az ezzel kapcsolatos sugárdózisméréssel foglalkozó kutatások. 2024 érdekes évnek ígérkezik a nemzetközi űrkutatásban: a NASA embert küld a Holdra. Magyarország az évtized közepére tervezi, hogy űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra...." Az Európai Űrügynökséget érintő programokban érdemes felsorolni a magyarok részvételét. Például benne vagyunk a JUICE- (JUpiter ICy moons Explorer) misszióban, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete és az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete révén (lásd keretes írásunkat). A JUICE-űrszonda 2022-ben indul a Jupiterhez, hogy tanulmányozza a főként gázból álló óriásbolygót és három legnagyobb holdját." Teljes cikk: innoteka.hu

Forró helyzet - A digitalizáció következtében az elmúlt években radikálisan megemelkedett az adattermelés mértéke világszerte, a nap 24 órájában működő adatközpontok azonban nagy energiaigényűek és rengeteg hőt termelnek. A szerverparkok fenntartható működéséhez a megújuló energiaforrások fokozottabb kiaknázására van szükség. Vajon milyen extrém helyszíneken tárolják adatainkat, és hogyan hűthetjük le a kedélyeket? ... 2013-ban adták át Budapesten a Wigner Adatközpontot, amely a Svájcban működő Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN távoli agyaként funkcionál. Fő feladata, hogy a CERN nagy hadronütköztetőjében folyó részecskekísérletek adatait tárolja, elemezze és a felhasználókhoz eljuttassa. Kétezer négyzetméteren, négy nagy teremben 500 szerver, valamint 20 ezer processzormag termeli itt jelenleg a hőt, amelyet 80 köbméternyi hűtőfolyadék képes megfelelően elvezetni. Teljes cikk: innoteka.hu

 

2019:

A Wigner Kutatóközpont fejlesztései az ELI-ben - Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) négy kutatócsoportja, köztük két Lendület-csoport is fejleszt az ELI-ALPS lézereivel használható, alkalmazáscent­rikus nanooptikai, fotokémiai és részecskegyorsítási kísérleti berendezéseket a Nemzeti Kiválósági Program által nyújtott támogatásnak köszönhetően. Az alábbiakban ezeket a kutatásokat mutatjuk be, kitérve a későbbi alkalmazásokra is. Teljes cikk: innoteka.hu

Lendületes felütés: útban az asztali elektrongyorsító felé - A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Fizikai Intézete az MTA Atommagkutató Intézetével és az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjával együttmű­ködve 2018 szeptemberében kezdte meg a közös munkát a 2018-1.2.1-NKP-2018-00010 azono­sítójú projekt keretében, amelynek távlati célja ultrarövid fény- és elektronimpul­zusokkal indukált atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata. A konzorciumvezető pécsi csoport témavezetője Pálfalvi László egyetemi tanár, vele beszélgettünk a kutatásról. Teljes cikk: innoteka.hu

Idegi összehangoltság - A mesterséges intelligenciára épülő technológiák olykor arra emlékeztetnek, ahogy az agy fel­dolgozza a külvilágból érzékelt információkat. Orbán Gergő (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) és kutatótársai – közleményük a PNAS folyóiratban jelent meg – majomkísérletek eredményeit értékelve arra jutottak, hogy a szomszédos idegsejtek aktivitásainak összehangoltsága (korrelációja) jobban függ a látott képektől, ha az állat olyasmit lát, ami korábbi tapasztalatai alapján számára érdekes lehet. Teljes cikk: innoteka.hu

Kvantumszámítógép - A jövő szupermasinája? - Az egyelőre kísérleti fázisban lévő kvantumszámítógép képes lehet olyan számítások hatékony elvégzésére, amelyek a hagyományos, digitális számítógépekkel gyakorlatilag megoldhatat­lanok. Nemcsics Ákos, az Óbudai Egyetem Mikroelektronikai és Technológia Intézetének professzora szerint az új gép azonban nem alternatívája a jelenleg használtaknak, ezért talán nem is nevezhető a számítástechnikai eszköz evolúciós ugrásának. Mint fogalmazott, a kvantumszámítógép egészen egyszerűen más. A professzor segítségével annak próbáltunk utánajárni, milyen elven működik, és mire lesz elsősorban alkalmas a fejlesztés. Teljes cikk: innoteka.hu

 

2018:

A jövő kvantum - Elindult az Európai Unió Kvantumtechnológiai zászlóshajó programja, amelyben Gali Ádám, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetében kutatócsoportjával konzorciumi tagként vesz részt az ASTERIQS projektben, valamint két, a Kvantumtechnológiai zászlóshajó programot kísérő uniós szintű konzorciumi QuantERA projektben. Teljes cikk: innoteka.hu 

Lézerrel detektált bőrdaganat  - Kóros bőrelváltozások in vivo diagnosztikájára alkalmas új eljárást (DVRF-CARS) fejlesztett ki munkatársaival Szipőcs Róbert, az MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének (SZFI) főmunkatársa, az R&D Ultrafast Lasers Kft. vezetője. Lézeres fejlesztéseit az akadémiai intézet is elismeri: 2015-ben egy CARS mikroszkóprendszer kifejlesztéséért, 2017-ben pedig egy szállézeren alapuló, kis méretű, nemlineáris mikroszkóp előállításáért vehette át az intézet alkalmazott kutatási díját. - Teljes cikk: innoteka.hu