Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére alapította meg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat és a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert Díjat, ezenfelül elindította a kutató professor emeritus címek adományozását. A 2021. évi ELKH Díjátadó Ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozata keretében november 9-én tartották az MTA székházában.

Az ünnepélyes átadó keretében kollégánk, Thiering Gergő megkapta a Bárány Róbert Díjat, Czitrovszky Aladár pedig kutató professor emeritus címet kapott. Kollégáinknak ezúton is gratulálunk.

Thiering Gergő – Wigner Fizikai Kutatóközpont

Pályaművének címe: „Jahn–Teller-effektus és spin-pálya kölcsönhatás együttes hatása a gyémántbeli kvantumbitekre”

Díjnyertes pályaművében bemutatott kutatásai során a kutató szisztematikusan megvizsgálta a négyes oszlopba tartozó elemek és a vakancia által alkotott gyémántbeli ponthibakomplexumok magneto-optikai tulajdonságait. Ehhez kidolgozott egy olyan spin-Hamilton operátort, amelyben az elektron-fonon és a spin-pálya csatolás is erős. Nagy figyelmet kapott az úgynevezett szorzat Jahn–Teller-effektusról szóló eredménye, amely sikeresen magyarázta meg a semleges szilícium-vakancia optikailag gerjesztett állapotának viselkedését.

 

 

Thiering Gergő

Thiering Gergő Bárány Róbert Díjat kapott

 

Czitrovszky Aladár – Wigner Fizikai Kutatóközpont

Kutatási területe a lézeres méréstechnika és a nemlineáris optika. Nemzetközi szintű kutatás-fejlesztési eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy a lézerfizika és optika kutatása rendkívül megerősödött az intézetben. Kiemelkedő szerepet töltött be az intézetben megvalósított alkalmazott kutatási projektekben. Számos új optikai műszer kifejlesztésében és mérési eljárások kidolgozásában vett részt, amelyek a toxikológiában, az egészség- és környezetvédelemben, a biológiában, illetve a vegyiparban hasznosultak.

Czitrovszky Aladár

Czitrovszky Aladár kutató professor emeritus címet kapott

 

Forrás: elkh.org, a teljes beszámoló itt olvasható.