Projektvezető: Gali Ádám

Projekt időszak: 2022.04.01-2025.03.31

SZERZŐDÉS SZÁMA:

2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00040

Projekt címe:

Extrém környezetben működő kvantumszenzorok gyémánt hibákból

Támogatás összege:
54 065 707 Ft

 

Rövid leírás:

Ez a kutatási projekt a kvantummetrológia, nanoérzékelés és nanoméretű képalkotás terén ígér áttörést. A célja az, hogy a gyémántalapú kvantumszenzorok működési tartományát jelentősen bővítse, olyan extrém feltételek között is alkalmazhatóvá téve őket, ahol jelenleg használhatatlanok. Ennek révén ez a fejlesztés a kvantummetrológia teljes egészének működési területét bővíteni fogja.

Fejlesztésünk során extrém erős mágneses tér, illetve extrém magas nyomás, mechanikai feszültség mellett használható nanoérzékelőket hozunk létre. Az ezt megalapozó elméleti felvetést, illetve mérési protokollokat először megvalósító rendszerek kifejlesztése a célunk, melyek legyőzik az eddig legelterjedtebb hasonló gyémántbeli érzékelő, a nitrogén-vakancia hiba korlátait: képesek lesznek 1 tesla és afeletti erősségű mágneses mezőket mérni, valamint képesek lesznek 100 GPa feletti mechanikai feszültség mellett is működni. Ezeknek a mérési eljárásoknak a kísérleti bemutatásán túl a projekttől azt is reméljük, hogy nagyban hozzájárul a hasonló ponthibák extrém körülmények közti viselkedésének megértéséhez, valamint a gyémánt mint kvantumrendszerek hordozójának jobb leírásához.

A projekt kísérleti-gyártástechnológiai oldalán a kihívást a megfelelően jó optikai és mágneses tulajdonságú G4-vakancia ponthibák (ahol a G4 egy négyes főcsoportbeli heteroatom) felszínközeli elhelyezése jelenti. A jelenségkör mögött álló hibafizikai aspektusok vizsgálatát az elméleti és a kísérleti munka szoros együttműködésében képzeljük el.