2024.07.09-ig a Wigner FK-ban végzett PhD hallgatók:

Név Témavezető(k) Intézménynév/ Egyetem Az értekezés címe A cím odaítélésének éve Intézet
Nyitrai Gábor Varga Dezső Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Particle physics detector development and application for muography 2024 RMI
Kovács Győző Wolf György
Kovács Péter
Eötvös Loránd Tudományegyetem The QCD phase diagram and meson phenomenology in an effective model approach 2024 RMI
Takátsy János Kovács Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Investigating neutron stars and the phase structure of QCD with effective models 2024 RMI
Galgóczi Gábor Varga Dezső Eötvös Loránd Tudományegyetem Interaction of cosmic particles with matter from volcanoes to satellites 2024 RMI
Kasza Gábor László Csörgő Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem A tűzgömb-hidrodinamika új egzakt megoldásai az lhc és a rhic mérési adatainak értelmezésére 2024 RMI
Cadena Nogales Ana Cristina Kamarás Katalin    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Organic Molecules Encapsulated in Nanotubes: Encapsulation Methods and Chemical Reactions 2024 SZFI
Nagy Dávid Gergely Orbán Gergő Eötvös Loránd Tudományegyetem Towards a normative account of human memory 2024 RMI
Varga-Umbrich Károly Kedves Miklós Ákos Pécsi Tudományegyetem Többfotonos adiabatikus átmenetek alkalmazása rubídium atomok koherens gyorsítására 2023 RMI
Balla Péter Penc Karlo Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Extended ground state manifolds of classical Heisenberg magnets and magnetoelectric selection rules in åkermanites 2023 SZFI
Kalmárné Csajbók Viktória Dombi Péter Pécsi Tudományegyetem Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása dielektrikumközegekkel 2023 SZFI
Németh Gergely Kamarás Katalin Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Near-field infrared microscopy of individual single-walled carbon nanotubes and their hybrid systems 2023 SZFI
Jakab Dávid

Zimborás Zoltán 
Szirmai Gergely

Pécsi Tudományegyetem

The Interplay of Unitary and Permutation Symmetries in Composite Quantum Systems

2022 RMI
Károlyházy Gyula Gali Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fabrication and magneto-optical characterization of silicon carbide nanoparticles towards biolabeling 2022 SZFI
Balassa Gábor Wolf György Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Transzportmodell fejlesztése relativisztikus nehézion-reakciók vizsgálatára 2022 RMI
Al-Lami Malik Hadi Mahmood Veres Miklós Szegedi Tudományegyetem Preparation and characterization of biopolymeric microparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy and fluorescent microscopy imaging 2022 SZFI
Tichy-Rács Éva Ilona Lengyel Krisztián Eötvös Loránd Tudományegyetem Lítium-ritkaföldfém-ortoborátok előállítása, kristályosítása és spektroszkópiai vizsgálata 2022 SZFI
Nagy Benedek Dombi Péter Pécsi Tudományegyetem Lézertükrök és plazmonikus nanostruktúrák ultragyors roncsolási folyamatai 2022 SZFI
Kovács Zsolt

Szatmári Sándor
Földes István

Szegedi Tudományegyetem Félvezetők és optikailag sűrű plazmák gerjesztése KrF lézerimpulzusokkal 2022 RMI
Csukás Károly Zoltán Rácz István Eötvös Loránd Tudományegyetem Lineáris perturbációk és a kényszeregyenletek megoldásainak numerikus vizsgálata az általános relativitáselméletben 2021 RMI
Surányi Olivér

Siklér Ferenc
Veres Gábor

Eötvös Loránd Tudományegyetem Study of central exclusive processes and forward neutrons with the CMS detector 2021 RMI
Timár Anikó

Németh Zoltán
Lichtenberger János

Eötvös Loránd Tudományegyetem Napszél eredetű hatások egy üstökös körül - vizsgálatok a Rosetta űrszonda mérései alapján 2021 RMI
Benkő Zsigmond Somogyvári Zoltán Semmelweis Egyetem From clustering to causality analysis: application and development of signal processing methods in a neuroscience context 2021 RMI
Bíró Gábor Barnaföldi Gergely Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem Részecskekeltés és hadronizáció vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben 2021 RMI
Rigó István Veres Miklós Szegedi Tudományegyetem Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz 2021 SZFI
 Barta Dániel  Vasúth Mátyás Eötvös Loránd Tudományegyetem Astrophysical sources and fast prediction of gravitational waves: Radial pulsation of compact stars, surrogate-model representation of signals and their propagation in interstellar medium 2021 RMI
 Lájer Márton Kálmán  Bajnok Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Finite volume methods in the quantum sinh-Gordon theory 2021 RMI
 Berényi Dániel  Lévai Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Az LHC és ELI kísérletekben kialakuló időfüggő erős terekben történő részecskekeltés elméleti vizsgálata 2021 RMI
 Szarvas Tamás  Kis Zsolt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Simulation of electromagnetic wave propagation in linear and nonlinear structured dielectrics 2021 SZFI
 Gombor Tamás  Bajnok Zoltán Eötvös Lóránd Tudományegyetem Integrable boundary sigma models 2020 RMI
 Udvarhelyi Péter

 Gali Ádám
 Kürti Jenő 

Eötvös Loránd  Tudományegyetem Ab initio study of solid state quantum bits for quantum application and sensing 2020 SZFI
 Csóré András  Gali Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Investigation of quantum bits and single photon sources in silicon carbide by means of quantum mechanical simulations 2020 SZFI
 Pósfay Péter

 Barnaföldi Gergely Gábor
 Jakovác Antal

Eötvös Loránd Tudományegyetem Térelméleti módszerek az asztrofizikában 2020 RMI
 Bencédi Gyula

 Barnaföldi Gergely Gábor
 Lévai Péter

Eötvös Loránd Tudományegyetem Study of charged pion, kaon, and (anti) proton production at high transverse momenta in pp and p-Pb collisions with the ALICE experiment at the CERN LHC 2020 RMI
 Bódi Balázs      Dombi Péter Pécsi Tudományegyetem Magasrendű felharmonikusok keltésének kontrollja nemesgázatomokon és klasztereken 2020 SZFI
 Cserpán Dorottya Rita  Somogyvári Zoltán Semmelweis Egyetem THEORETICAL METHODS FOR EXPLORING THE NEUROPHYSIOLOGICAL BEHAVIOR OF SINGLE NEURONS BASED ON EXPERIMENTAL DATA 2020 RMI
 Vida Ádám

 Nguyen Quang Chinh
 Varga Lajos Károly

Eötvös Loránd Tudományegyetem Preparation and investigation of multiphase high entropy alloys 2019 SZFI
 Verebélyiné Dósa Melinda  Szegő Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Hosszútávú visszatérő jelenségek a helioszféra mágneses terében 2019 RMI
 Rátkai László  Pusztai Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites 2019 SZFI
 Korbuly Bálint  Gránásy László Eötvös Loránd Tudományegyetem Polikristályos megszilárdulási formák és szemcsedurvulás leírása a fázismező elmélet keretében 2019 SZFI
 Thiering Gergő  Gali Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyémántbeli ponthibák első elvű számolása 2019 SZFI
 Oláh Éva Mária

 Horváth Dezső
 Varga Dezső

Eötvös Loránd Tudományegyetem Részecskefizika tanítása középiskolában 2018 RMI
 Veres Tamás

 Bottyán László
 Cser László

Eötvös Loránd Tudományegyetem Neutronoptikai célú fém vékonyrétegek vizsgálata 2018 RMI/SZFI
 Szakál Alex  Cser László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az atomi felbontású neutron holográfia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 2018 SZFI
 Lampert Máté  Zoletnik Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Characterizing edge-plasma turbulence on the KSTAR tokamak with beam emission spectroscopy 2018 RMI
 Somogyi Bálint  Gali Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem First principles study of silicon carbide nanocrystals 2017 SZFI
 Kovács Róbert Sándor  Ván Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Heat conduction beyond Fourier’s Law: theoretical predictions and experimental verification (Hővezetés a Fourier-egyenleten túl: elméletek és kísérletek) 2017 RMI
 Márton István  Dombi Péter Pécsi Tudományegyetem Ultrarövid lézerimpulzusok által keltett plazmonikus fotoemisszió és elektrongyorsítás vizsgálata 2017 SZFI
 Ünnep Renáta  Mezei Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem The ultrastructure and flexibility of thylakoid membranes in different photosynthetic organisms as revealed by small-angle neutron scattering 2017 SZFI
 Beke Dávid  Gali Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fabrication and characterization of silicon carbide nanoclusters 2017 SZFI
 Himics László  Koós Margit Szegedi Tudományegyetem Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban 2017 SZFI
 Roósz Gergő  Iglói Ferenc Szegedi Tudományegyetem Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems 2017 SZFI
 Steinczinger Zsuzsanna  Jóvári Pál Eötvös Loránd Tudományegyetem Számítógépes modellezési vizsgálatok a tiszta víz szerkezetvizsgálatával kapcsolatban: a kölcsönhatási potenciálok és a mért diffrakciós adatok közötti konzisztencia kérdése 2017 SZFI
 Dombi András  Domokos Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Bistability Effects in the Strong Coupling Regime of Cavity and Circuit Quantum Electrodynamics 2017 SZFI
 Sinkovicz Péter  Szirmai Gergely Pécsi Tudományegyetem Rendezett fázis vizsgálata fcc rácsban és nyílt dinamikák visszatérési idejének meghatározása 2017 SZFI
 Csire Gábor    

 Újfalussy Balázs
 Cserti József

Eötvös Loránd Tudományegyetem Quasiparticle spectrum of superconducting heterostructures 2017 SZFI
 Oláh László    

 Varga Dezső
 Barnaföldi Gergely Gábor

Eötvös Loránd Tudományegyetem Research and development of particle detectors for muon tomography and the CERN ALICE experiment 2017 RMI
 Laczai Nikoletta  Bencs László Eötvös Loránd Tudományegyetem Polikristályos szcintillátor anyagok előállítása és vizsgálata 2017 SZFI
 Holló László  Bajnok Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Integrable form factor program and its applications 2016 RMI
 Horváth Miklós  Bíró Tamás  Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter 2016 RMI
 Kovács Anikó Zsuzsa    

 Donkó Zoltán
 Hartmann Péter

Pécsi Tudományegyetem Erősen csatolt sokrészecskerendszerek kollektív dinamikája 2016 SZFI
 Botka Bea  Kamarás Katalin Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Optical and Raman spectroscopy of carbon nanotube-based hybrid materials 2016 SZFI
 Zsigmond Anna Julia    

 Siklér Ferenc
 Veres Gábor

Eötvös Loránd Tudományegyetem Measurement of Z boson production in heavy-ion collisions with the CMS detector at the LHC 2016 RMI
 Barna Angéla

 Földes István
 Gingl Zoltán

Szegedi Tudományegyetem Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája 2016 RMI
 Tál Balázs  Veres Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Measurement of transient events in hot magnetized plasmas 2015 RMI
 Darázs Zoltán  Kiss Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai tulajdonságai 2015 SZFI
 Nemes Frigyes János  Csörgő Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem Elastic scattering of protons at the TOTEM experiment at the LHC 2015 RMI
 Szekrényes Zsolt  Kamarás Katalin     Óbudai Egyetem Study of complex nanostructures by infrared spectroscopy 2015 SZFI
 Hamar Gergő

 Lévai Péter
 Varga Dezső

Eötvös Loránd Tudományegyetem Nagy impulzusú részecskék vizsgálata nehézion-ütközésekben 2015 RMI
 Szász Krisztián  Gali Ádám     Eötvös Loránd Tudományegyetem Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával 2015 SZFI
 Szabó Balázs  Börzsönyi Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem Shear zones in dry granular materials 2015 SZFI
 Kollár Bálint  Kiss Tamás Pécsi Tudományegyetem Disorder and entropy rate in discrete time quantum walks 2015 SZFI
 Barcza Gergely  Legeza Örs Eötvös Loránd Tudományegyetem Nonlocal density matrix renormalization group applied to strongly correlated systems 2015 SZFI
 Pápai Mátyás Imre      Vankó György Eötvös Loránd Tudományegyetem Theoretical characterization of electronic states of iron complexes 2015 RMI
 Hagymási Imre      Sólyom Jenő Eötvös Loránd Tudományegyetem Nehézfermionos és vegyes valenciájú viselkedés kiterjesztett periodikus Anderson-modellekben 2014 SZFI
 György Krisztina  Bencs László Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomabszorpciós spektrometriai kutatások optikai egykristályok vizsgálatára 2014 SZFI
 Berkesi Kata

 Németh Zoltán 
 Péter László

Pannon Egyetem Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon 2014 SZFI
 Salamon Péter      Éber Nándor Eötvös Loránd Tudományegyetem Extraordinary properties of bent-core and rod-like nematic liquid crystals 2014 SZFI
 Ürmössy Károly  Biró Tamás Sándor Eötvös Loránd Tudományegyetem Nem-extenzív statisztikus fizikai módszerek a nagyenergiás spektrumok értelmezésében 2013 RMI
 Neuróhr Katalin      Péter László     Eötvös Loránd Tudományegyetem Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai leválasztása és vizsgálata 2013 SZFI
 Sándor Nóra  Djotyan Gagik Pécsi Tudományegyetem Atomi kvantumállapotok koherens kontrollja frekvenciacsörpölt lézerimpulzusokkal 2013 RMI
 Lajkó Miklós  Penc Karlo Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fluctuating moments in one and two dimensional Mott insulators 2013 SZFI
 Vörös Márton András  Gali Ádám Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ab initio investigations on the electronic and optical properties of group IV semiconductor nanocrystals 2013 SZFI
 Gáspár Merse Előd  Rácz István     Eötvös Loránd Tudományegyetem Gömbhéjak és héjrendszerek dinamikája és alkalmazásuk az általános relativitáselméletben 2013 RMI
 Tóth Bence  Bakonyi Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem Elektrolitikus nanoszerkezetek mágneses ellenállásának vizsgálata 2013 SZFI
 Omar Khaled El Deeb  Bajnok Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Lee-Yang model in presence of defects 2013 RMI
 Hajdara Ivett  Kovács László Pécsi Tudományegyetem A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete 2013 SZFI
 Kovács István  Iglói Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem Infinitely disordered critical behavior in higher dimensional quantum systems 2013 SZFI
 Nagy Márton Imre  Csörgő Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem Egzakt hidrodinamikai megoldások és nehézionfizikai alkalmazásaik 2013 RMI