A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) tizenöt kiemelt teljesítményt nyújtó kutatója vehetett át tudományos kitüntetést a tudományos konferenciával egybekötött 2023. évi HUN-REN Díjátadó Ünnepségen, amit november 9-ikén tartottak a Pesti Vigadóban. A kitüntetettek között van két kollégánk, Iglói Ferenc és Tegze Miklós, akik ünnepélyesen átvehették a kutató professor emeritus címüket igazoló oklevelet. 

.

Iglói Ferenc
HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Iglói Ferenc Széchenyi-díjas fizikus, a fizikai tudomány doktora, egyetemi tanár. A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója, 1977 óta dolgozik az intézetben és jogelődjeiben. Fő kutatási területe a soktestrendszerek kollektív viselkedésének statisztikus fizikai vizsgálata elméleti és számítógépes módszerekkel. Kutatómunkáját széles körű hazai és nemzetközi együttműködésben végzi. Kiemelkedő eredményeket ért el a rend-rendezetlenség típusú fázisátalakulások klasszikus, kvantumos és nem egyensúlyi rendszerekben mutatott tulajdonságainak leírásában. Példamutató iskolateremtő tevékenységének köszönhetően kiválóan működő statisztikus fizikai csoport jött létre a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban és a Szegedi Tudományegyetemen.

.

Tegze Miklós
HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Tegze Miklós Széchenyi-díjas fizikus, az MTA doktora, a fizikai tudomány kandidátusa, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója. Fő kutatási területe a kristályos és amorf anyagok, valamint biológiai molekulák atomi szintű szerkezetének meghatározása röntgendiffrakciós módszerekkel. Ezen belül nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeket ért el a fullerének kutatása, valamint a röntgenszórási technikák fejlesztése és alkalmazása területén. Munkatársaival elsőként mutatta ki a C60 molekulák kristályszerkezetben történő polimerizációját, és részt vett az atomi felbontású röntgenholográfia kifejlesztésében. Jelenleg a röntgen-szabadelektron lézerek (XFEL) atomi szintű szerkezetkutatásra való alkalmazásával foglalkozik.

 

(Forrás: hun-ren.hu)