Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 56. évében, 2024. január 13-án elhunyt Kánnár János, fizikus, aki pályájának elején az egykori KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) Elméleti Osztályának tudományos főmunkatársa volt.

Kánnár János 1991-ben szerzett fizikus oklevelet. Diploma, majd később doktori dolgozatát is az RMKI Elméleti Osztályán készítette el. Doktori fokozatát a „Téridőszingularitások vizsgálata az általános relativitáselméletben és az Einstein-Cartan-elméletben" című dolgozata alapján 1995-ben nyerte el. Ezt követően posztdoktori kutatásait Garchingban, később Potsdamban végezte a Max Planck Intézet gravitáció-elméleti kutatócsoportjának tagjaként.

Kutatásai mindvégig a matematikai relativitáselmélet olyan főbb problémáihoz kapcsolódtak mint a szingularitástételek vagy a Cauchy probléma. Az utóbbi két évtizedben a versenyszféra nagy nemzetközi cégeinél kamatoztatta kivételes feladatmegoldó képességeit.

Gyászolja édesanyja, felesége: Katalin, és két lánya: Eszter és Katalin. Végső búcsúztatására 2024. február 9-én 15 órakor a Budapest-Külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége Plébánia (cím: Budapest, 1131 Rokolya utca 28.) templomában kerül sor.

Emléke örökké velünk marad.

 

búcsúztatás

 

Kánnár János publikációi: kfki.hu