Idén két SZFI-s kollégánk, Hagymási Imre és Thiering Gergő is elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

Hagymási Imre (elméleti szilárdtestfizika) tágabb kutatási területe az erősen korrelált elektron- és spinrendszerek elméleti vizsgálata. A Bolyai ösztöndíj keretén belül célja különféle mágneses modellek vizsgálata piroklórrácson, amely által az ilyen kristályráccsal rendelkező vegyületek mágneses viselkedése válik megérthetővé. Ezen anyagokban a mágneses momentumok közötti erős frusztráció miatt újfajta, egzotikus kvantumfázisok fordulnak elő, amelyek pontos megértése csak az elméleti modellekkel együtt lehetséges.

Thiering Gergő

 

A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között. Fontos, hogy az utóbbiak számára a PhD-fokozat megszerzése után kiszámíthatóságot, tervezhetőséget biztosítson az önálló kutatói pálya megkezdéséig terjedő időszakban. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.

Bővebb információk: mta.hu

Az ösztöndíjat elnyert kutatók névsora itt érhető el: mta.hu