Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponttal közösen benyújtott "Mágneses nulltér laboratórium létrehozására" című pályázata  mintegy 435 millió forint támogatást nyert a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól. A kétéves futamidővel megvalósítandó fejlesztés során a nagycenki Széchényi István Geofizikai Obszervatórium telephelyen egy elektromágnesesen csendes laboratóriumi helyiséget fogunk létrehozni, amelynek fókuszterében a földi mágneses teret öt nagyságrenddel csökkentjük.

Magyarország ESA csatlakozásával szükségessé vált a hazai űripar és űrkutatási kapacitások jelentős fejlesztése. Ennek a pályázatnak a keretében olyan infrastruktúrát kívánunk megvalósítani, amellyel a földi mágneses tér aktív kompenzálása és a maradék tér hatékony csillapítása révén az interplanetáris térre jellemző mágneses környezetet tudunk létrehozni. Ezzel a kísérleti és kalibrációs célokat szolgáló berendezéssel lehetővé válik a világűrbe küldendő eszközök saját mágneses terének meghatározása, amely különösen fontos a szonda mágneses tisztaságának biztosítása szempontjából.

A laboratórium elsődleges céljai között szerepel egy új generációs magnetométer (SERF, Spin Exchange Relaxation Free) telepítése és későbbi továbbfejlesztése. Ezzel a műszerrel hasonló pontosság érhető el, mint a szupravezető magnetométerekkel, azzal az előnnyel, hogy nincs szükség folyékony héliumos hűtésre. A SERF magnetométerek hátránya viszont, hogy csak rendkívül kicsi mágneses térben működnek megfelelően, ezért fejlesztésük csak olyan kis mágneses terű környezetben lehetséges, mint amilyen a megvalósítandó laboratórium. Tervezzük a SERF magnetométer világűrbe küldhető változatának kifejlesztését. A SERF magnetométerek alkalmazása ígéretes lehet olyan, jelenleg rendkívül költséges orvosdiagnosztikai eszközök fejlesztésében is, mint a magnetoenkefalográfia, amellyel az agyban folyó elektromos áramok keltette kis mágneses tereket mérik. A biofizika terén azonnali alkalmazás lehet az ún. magnetotaktikus baktériumok és a földi mágneses tér alapján tájékozódó élőlények mágneses receptorainak vizsgálata. A laboratórium alkalmas remanens mágnesezettségtől mentes öntvények, ötvözetek előállítására, illetve természetes földi körülmények között el nem végezhető anyagtudományi kísérletek számára is.  

A Magyarországon elsőként megvalósítandó zéró mágneses tér laboratórium nemzetközi szinten is versenyképes infrastruktúrának ígérkezik. Az elektromágneses tisztaszoba számos, egymástól eltérő tudományterületen is használható (űrfizika, geofizika, anyagtudomány, élettudomány), ezért, mint hazánk egyetlen ilyen jellegű laboratóriuma, hazai kutatóhelyek, egyetemek, vagy akár ipari szereplők együttműködésének motorja lehet. Használatában számítunk más intézetek és tudományterületek hazai és külföldi kutatóira is.

Az obszervatórium táblája