A laborban létrehozott ősrobbanást vizsgáltuk a Wignerben és az ELTE-n

Szerző: Csörgő Tamás

 

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Egyetem kutatói szervezésében idén a 17. alkalommal rendeztük meg a hazai és a nemzetközi nehézionfizikai kutatások egyik úttörőjéről, a néhai Zimányi József Széchenyi díjas fizikus akadémikusról elnevezett 2017-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskolát. Az idei találkozóra rekord nagy számú, 109 résztvevő regisztrált, közülük 66 diák, illetve doktorandusz, részvételüket az EU COST programjának THOR projektje is támogatta. A vendégek 5 földrész 24 országából érkeztek, és az öt nap alatt 77 előadást tartottak.

 

Új kvázirészecskék, egzakt megoldások és felfedezések  a 2017-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskolán

 

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, kiemelnénk néhányat a 2017-es Zimányi Iskola legfontosabbnak tűnő új eredményeiből:

· Mike Lisa professzor úr (Ohio Egyetem, USA) a BNL RHIC gyorsító STAR kísérletének a Nature-ben megjelent cikkét ismertette, mely szerint a RHIC-nél felfedezett tökéletes kvarkfolyadék nem csak a legtökéletesebb és az egyik legforróbb, hanem egyben a leggyorsabban örvénylő folyadék is a világon.

· Nemes Frigyes (CERN és MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) előadásában egy három gluon kötött állapotként értelmezhető új kvázirészecske, az Odderon felfedezésének jeleiről adott számot a CERN LHC TOTEM kísérletének a nevében.

· Csörgő Tamás (MTA Wigner FK, Budapest és Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyös) ismertette a HBT effektusról és annak korszerű nehézionfizikai és részecskefizikai alkalmazásairól szóló áttekintő előadását, melyet 2017 során korábban három más szakterületi világkonferencián is meghívott, összefoglaló előadásként prezentált.

· Az erős kölcsönhatás színes gluon-üveg kondenzátumának elméleti kérdéseiről a Zimányi díjas Tuomas Lappi (Jyväskylä Egyetem, Finnország) tartott kiváló bevezető előadást.

· Az iskola egyik díszvendége, Tetsuo Hatsuda (RIKEN, Japán) a deuteronokhoz hasonló, hat ritka kvarkot tartalmazó kötött állapot elméleti tulajdonságairól tartott kiváló prezentációt.

· A konferencia egyik kiemelt előadása az ELTE Ortvay-kollokviumával közösen tartott szekcióülés volt, ahol Peter Senger (GSI, Németország), a FAIR CBM kísérletének vezetője ismertette a GSI FAIR gyorsítókomplexum építésének aktuális helyzetét, és a CBM kísérlet fizikai programját, a magyar kutatók részvételét a CBM kísérletben.

· Biró Tamás (MTA Wigner FK, Budapest) előadásában elemezte a hivatkozások illetve más kedvelési szokások matematikai eloszlásait és rámutatott arra, hogy ezek kedvelést jelző számok eloszlásai skálaviselkedéssel rendelkeznek, például a hivatkozottság eloszlása  is csak az átlagos hivatkozottsághoz képesti relatív aránytól függ.

  • Kasza Gábor (Eszterházy Károly Egyetem) a relativisztikus hidrodinamika új, egzakt, gyorsuló megoldásait ismertette, amelyek realisztikus állapotegyenletekre terjesztik ki a 10 évvel korábban felfedezett, hasonló tulajdonságú, de szuperkemény állapotegyenlettel rendelkező egzakt megoldásokat.
  • Csanád Máté (Eötvös Egyetem) pedig ezeket a megoldásokat a RHIC és az LHC proton-proton és nehézion-ütközési adataira illesztve megmutatta, hogy a CERN LHC nagy részecskeszám sűrűségűproton-proton ütközéseiben is  teljesül az erősen kölcsönható kvarkanyag létrehozásának egyik alapvető feltétele, a kellően nagy kezdeti energiasűrűség.                                                    

A 2017-es Zimányi Iskola alatt tartotta meg második ülését a Zimányi Iskola Nemzetközi Tanácsadó Testülete is, amelynek elnöke Csörgő Tamás, az Európai Akadémia tagja, az Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskolák alapítója, tagjai Lévai Péter, az MTA rendes tagja, Biró Tamás, az Európai Akadémia tagja, (mindhárman Zimányi tanítványok, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontból), Csernai László, az Európai Akadémia tagja (Bergen, Norvégia), a Zimányi Díj korábbi nyertesei: Tetsufumi Hirano (Tokiói Egyetem, Japán), Tuomas Lappi (Jyväskyläi Egyetem, Finnország) Petreczky Péter (BNL, USA) és Chihiro Sasaki (Wroclawi Egyetem, Lengyelország), valamint a kísérleti nehézionfizika képviseletében Roy A. Lacey (Stony Brooki Egyetem, USA), Mike Tannenbaum (BNL, USA) és Giuseppe Verde (INFN Catania, Olaszország) professzorok.

  

terkepZimanyi

Örömteli híreket is ünnepelhettünk a 2017-es Zimányi Iskolán, melyek közül a legjelentősebbek a következők:

  • Csanád Mátét, az Iskola helyi szervező bizottságának elnökét (ELTE) tagjai sorába választotta a Young Academy of Europe.
  • Dávid Gábor (Stony Brook Egyetem, USA, a PHENIX kísérlet egyik alapító tagja) 2017. augusztus 20-án magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.
  • Nemes Frigyes (MTA Wigner FK és CERN) a TOTEM kísérlet tudományos vezetőjétől TOTEM Performance Award kitüntető oklevelet vehetett át.
  • Kincses Dániel (ELTE Fizikus Doktori Iskola) kiemelkedő hallgatói munkájáért Pro Sciencia aranyérmet vehetett át Lovász Lászlótól, az MTA elnökétől (MSc témavezetője Csanád Máté).

A Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola helyi szervező bizottságának elnöke immár hetedik éve Csanád Máté, az Eötvös Loránd Egyetem docense, társszervezője pedig Ván Péter, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt. A helyi szervező munkába az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont részéről 8 fő, az ELTE részéről 3 fő, az Eszterházy Károly Egyetem részéről pedig 2 fő, köztük sok doktorandusz illetve fiatal kutató kapcsolódott be, teljes névsoruk a konferencia honlapján olvasható.

Áldozatkész és eredményes munkájukat ezúton is nagyon szépen köszönjük!

Kelt Budapesten és Gyöngyösön, 2017 XII. 8-án.

A kiadvány hiteléül:

Csanád Máté, a 2017-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola LOC elnöke

Csörgő Tamás, a 2017-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola IAC elnöke

                       

Linkek:

Zimányi Iskola:                  http://zimanyischool.kfki.hu/17/

Program:                            http://zimanyischool.kfki.hu/17/agenda

Résztvevők:                        http://zimanyischool.kfki.hu/17/participants

Szervezők, bizottságok:    http://zimanyischool.kfki.hu/17/organizers

MTA Wigner FK:                https://wigner.mta.hu/

ELTE:                                   https://www.elte.hu/

Eszterházy Károly Egyetem: https://gyongyos.uni-eszterhazy.hu/

COST:                                  http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15213

THOR:                                 https://thor-cost.eu/

BNL/RHIC:                          https://www.bnl.gov/rhic/rhic.asp

CERN/LHC:                         https://home.cern/topics/large-hadron-collider

FAIR:                                   http://www.fair-center.eu/

(Szerk: A program és az előadások diái innen letölthetőek)