Dátum

Speaker: Gabriella  Dravecz (SZFI)

Title: Ritkaföldfémmel adalékolt LiNbO3 nanokristályok előállítása és vizsgálata

Date: 16 May 2023, 10.00

Place: Building 1, 1st floor Meeting room


Abstract (in Hungarian)
Az egyfoton források a biztonságos információ továbbítás és kvantumos információ feldolgozás alapjául szolgálnak. Az adalékatomot tartalmazó nanoporok potenciálisan egyfoton forrás alapjául szolgálhatnak. Ennek több feltétele van: (1) az adalékatomok koncentrációja csekély, mindössze néhány atom található egy-egy nanokristályban, így lehetséges mindössze egy atomot fókuszált lézersugárral gerjeszteni; (2) az adalékatomok által szórt fény nagy hatékonysággal begyűjthető.

Munkám célja ilyen egyfoton források kiinduló pontjául szolgáló, 10 nm körüli átmérővel rendelkező, ritkaföldfémmel adalékolt LiNbO3 nanokristályok előállítása jól definiált, reprodukálható módszerrel.