H.323 videokonferencia a telephelyen

1. Bevezető

Az NIIF Videokonferencia Projekt keretében a Wigner FK (RMI) és MTA TTK MFA intézetekhez videokonferencia eszközök kerültek. A hazai videokonferenciás eszközök és a végberendezések intézményi felelőseinek listája itt tekinthető meg. Az NIIF videokonferencia szolgáltatásáról bővebben a "Kollaborációs szolgáltatások" oldalon olvashatunk.

A végberendezésekkel a specifikáció szerint bármilyen H.323 kompatibilis rendszerrel kapcsolatot lehet létesíteni.

A telephelyi videokonferencia rendszerek a KFKI Gatekeeper-en keresztül kapcsolódnak a hazai (akadémiai) és a nemzetközi videokonferencia hálózatokhoz. A KFKI gatekeeper, az NIIF gatekeeper (ide csatlakoznak az akadémiai videokonferencia végberendezések), és az NIIF nyilvános gatekeeper-e (amihez bárki szabadon, bármilyen H.323 kompatibilis végberendezéssel csatlakozhat) a Hungarnet országos gatekeeper-en (H.323 ID: HU-GK, IP cím: 195.111.96.59) keresztül érik el a nemzetközi videokonferencia hálózatokat. A nemzetközi H.323-as kapcsolat mind a két irányban működik.

2. A telephelyi gatekeeper használata

A telephelyi videokonferencia eszközök számára az NIIF a 36200-as zóna prefixet osztotta ki. A KFKI zóna gatekeeper gépe a gatekeeper.kfki.hu (IP cím: 148.6.0.35), a telephelyen kívüli hívások csak ezen a gépen keresztül működnek, vagyis az IP címmel történő hívás nem engedélyezett. A gatekeeper-t az SzHK üzemelteti, és bárki igénybe veheti (telephelyről kimenő, ill. telephelyre bejövő hívásoknál), bármilyen H.323 kompatibilis végberendezéssel. A regisztráláshoz a gatekeeper domain nevét vagy IP címét kell megadni az adott videokonferencia-rendszer konfigurálásánál:
 

Gatekeeper: gatekeeper.kfki.hu  
Account name: név (H.323 azonosító)
Phone number:   (E.164 azonosító)

 

 • Ha a videokonferencia partner is a KFKI gatekeeper-ben regisztrált végberendezés, akkor bármelyik fél név (H.323 ID) szerint kezdeményezheti a hívást. Ha a videokonferencia eszközünknek van E.164 azonosítója (lásd 3-as és 5-ös pontok), akkor természetesen ez a hívószám megadható a Phone number-ként, és ezzel az azonosítóval is hívhatóak vagyunk.
 • Ha a videokonferencia partner egy másik gatekeeper-ben (Pl.: az NIIF-GK, az FZ-GK, vagy egy nemzetközi GK) regisztrált végberendezés, akkor meg kell adni a Phone Number-ben az E.164-es azonosítónkat (lásd 3. pont) akkor, ha hívást várunk, ill. érdemes megadni, hogy szükség esetén visszahívhatóak legyünk.

 

A KFKI gatekeeper-ben regisztrált végpontok (éppen elérhető végpontok), ill. a folyamatban lévő hívások listája (az összes fontos adattal) lekérdezhető.

Telephelyen belül természetesen lehet az IP cím alapján is hívni, ebben az esetben közvetlen kapcsolat épül ki a két végpont között.

3. Telephelyi hívószámok (E.164 azonosító)

A telephelyen eddig kiosztott hívószámok:

00362001xxx MTA EK MFA
00362002xxx Wigner FK RMI
00362003xxx Wigner FK SZFI
00362004xxx Wigner FK SzHK
00362005xxx MTA EK


Az extension első számát az SzHK adja, a többi részét az intézetek osztják ki.


A KFKI zónán belül (0036200) a hívószámokat a következő formában lehet megadni:

0036200xxxx

teljes E.164 azonosító

200xxxx 200-as zóna + extension
xxxx extension


4. Több résztvevős videokonferencia

A Polycom ViewStation FX videokonferencia végberendezés egy időben négy végpontot tud kezelni. Több résztvevős konferenciát (egyszerre több, mint négy végpont is bekapcsolódhat egyetlen konferenciába) az NIIF MCU-n (Multipoint Control Unit) keresztül lehet szervezni.

Az MTA Wigner FK (RMKI) 2004. novemberében az NIIF támogatásával lecserélte a ViewStation FX berendezést egy Polycom VSX 7000 típusú videokonferencia eszközre, amely csak két végpontos konferenciára alkalmas, vagyis több mint két résztvevős konferenciát csak az NIIF MCU-n keresztül lehet szervezni!

A multipontos MCU konferenciák lefoglalásához a következő adatok szükségesek:

 • Konferencia rövid neve: a továbbiakban ezzel a névvel fog a rendszer a konferenciára hivatkozni.
 • Konferencia típusa: Voice Switched/Continuous Presence
 • Max. adatsebesség: 384Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 1152Kbps, 1536Kbps, 1920Kbps. (Minél nagyobb az adatsebesség, annál jobb kép- és hangminőségű lesz a videokonferencia, de a magasabb sávszélességű hívások egy nagyságrenddel több MCU erőforrást igényelnek.)
 • Képernyő-kiosztás (csak Continuous Presence esetén): 1x2, 2x2, 3x3, 1and2, 1and3, 1and4, 1and7, 1and8
 • Kezdési időpont: 20YY-HH-NN óra:perc
 • Konferencia hossza: óra:perc (Ha a konferencia közben kiderül, hogy az itt megadott idő kevés lesz, van lehetőség arra, hogy az időtartamot megnöveljük.)
 • A résztvevő végpontok becsült száma: (Ha az itt megadott számot a konferencia közben túllépik, akkor az MCU az extra résztvevőket csak abban az esetben engedi be a videokonferenciába, ha rendelkezik szabad erőforrásokkal.)

Magyarázat a képernyő-kiosztás kiválasztásához:

 • Voice Switched: hangaktivált konferencia, a képernyőn mindig az látszik, aki éppen megszólal és a leghangosabban beszél.
 • Continuous Presence: több résztvevő is látszik a képernyőn. Ebben az esetben az alkalmazástól függően (pl. előadás, megbeszélés, stb.) több képernyő kiosztás között lehet választani:
  • 1x2: egyszerre 2 résztvevő látszik a képernyőn, mindenki ugyanakkora területen
  • 2x2: egyszerre 4 résztvevő látszik a képernyőn, mindenki ugyanakkora területen
  • 3x3: egyszerre 9 résztvevő látszik a képernyőn, mindenki ugyanakkora területen
  • 1and2: középen felül egy nagy képben látszik a beszélő, és alul további 2 kis kép látható
  • 1and3: középen felül egy nagy képben látszik a beszélő, és alul további 3 kis kép látható
  • 1and4: középen felül egy nagy képben látszik a beszélő, és alul további 4 kis kép látható
  • 1and7: baloldalon felül egy nagy képben látszik a beszélő, és alul, ill. a jobb oldalon további 7 kis kép látható
  • 1and8: a képernyőn középen látszik a beszélő, és alul, ill. felül további 4-4 kis kép látható
  Ha a konferencián több a résztvevő, mint a megjeleníthető képmező, akkor mindig az utolsó megszólaló kerül fel a képernyőre.

Az NIIF MCU foglalási igényt jelenleg az RMI médiaterem foglalásnál és az RMI tanácsterem foglalásnál használt űrlapon a Megjegyzés mező kitöltésével kell jelezni. Pl.: osztott képernyős, 1920Kbps sebességgel, 5 végpontos konferenciát szervezünk, akkor a Megjegyzés mezőbe elég, ha a következőket írjuk be: osztott képernyő (vagy Continuous Presence),1920K,1and4
a többi szükséges információt az űrlap már tartalmazza.

A foglalásokról e-mail-ben megerősítés érkezik. A levél tartalmazza a konferencia hívószámát is 003610030xxxx formában. A számot röviddel a konferencia kezdési időpontja után lehet felhívni (érdemes 5-10 perccel korábbra kérni a foglalást, mint a konferencia valós kezdete). Amennyiben a megadott konferencia-kezdéstől számítva 30 perc múlva sem hív be senki, akkor a foglalás automatikusan törlődik. 10 perccel azután, hogy a konferenciát elhagyta az utolsó résztevevő is, vagy eltelt a Konferencia hossza paraméterben megadott időtartam, a konferencia szintén automatikusan törlődik.

5. A telephelyi videokonferencia végpontok adatai

MTA EK MFA:

H.232 ID Hívószám Domain név (NIIF) Domain név (helyben) IP cím Rendszer
MTAMFA 00362001001 mfak.vidkonf.niif.hu viewstn1.mfa.kfki.hu 148.6.76.89 Polycom ViewStation FX


Wigner FK RMI:

A végberendezések adatait a Wigner FK RMI videokonferencia telefonkönyv tartalmazza.


Wigner FK SZFI:

H.232 ID Hívószám Domain név (NIIF) Domain név (helyben) IP cím Rendszer
SZFKIMEDIA 00362003001   media.szfki.kfki.hu 148.6.26.184 Net/GnomeMeeting
SZFKIVID2 00362003002   szfkipc50.szfki.kfki.hu 148.6.26.151 Net/GnomeMeeting
SZFKIVID3 00362003003   athlas.szfki.kfki.hu 148.6.26.25 Net/GnomeMeeting
SZFKIVID4 00362003004   szfkipc27.szfki.kfki.hu 148.6.26.128 Net/GnomeMeeting
SZFKIVID5 00362003005   szfkipc5.szfki.kfki.hu 148.6.26.106 GnomeMeeting


Wigner FK SzHK:

H.232 ID Hívószám Domain név (NIIF) Domain név (helyben) IP cím Rendszer
Vamos 00362004001   vamos.kfki.hu 148.6.0.106 NetMeeting
Koeves 00362004002   koeves.kfki.hu 148.6.0.139 GnomeMeeting


MTA EK:

H.232 ID Hívószám Domain név (NIIF) Domain név (helyben) IP cím Rendszer
Schiller_NB 00362005007   schiller.fkl.kfki.hu 148.6.79.1 NetMeeting