A Wigner FK eduID adatkezelési szabályzata

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezlő) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.  törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően. A jelen szabályzat célja, hogy a Wigner FK, mint Adatkezelő által végzett, az eduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, illetve tájékoztatást nyújtson a kezelt  személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK)
1121 Budapest, Konkoly-Thege u. 29-33
Tel: +36 1 392 2513

2. Adatfeldolgozó

Wigner FK Számítógép Hálózati Központ (SzHK)
Tel: +36 1 392 2222/1342

3. Adatok tárolása

A Wigner FK eduID azonositást kiszolgáló adatbázisát a Wigner FK Számítógép Hálózati Központja kezeli. Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza (a kezelt személyes adatok köre):

- Személyes név (vezetéknév, keresztnév)
- Felhasználói azonosító
- E-mail cím
- telefonszám (opcionális)
- Munkahelyi osztály (opcionális)
- Jogosultság
- Jelszó
- Egyedi azonosító

Az adatokat az Adatkezelő védett módon tárolja. Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése a Wigner FK, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges  Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emeltszintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az eduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elenggedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az  Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének időtartama a Wigner FK által az eduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve a Wigner FK eduID szerződésének megszűnéséig tart.