Levelezés beállítása akadémiai hálózaton, The Bat! programban

A The Bat! levelező kliens egy kereskedelmi, 30 napra ingyenesen kipróbálható, letölthető levelező program.

A lenti beállítási minták a Wigner FK Számítógép Hálózati Központ - a telephelyi akadémiai intézmények számára elérhető - levelező szervereinek használatához készültek.

A már konfigurált The Bat! konfigurációjának módosítása itt található. Az újonnan telepített The Bat! konfigurálása lépésről lépésre:

 1. A The Bat! indítása, új account létesítése
 2. E-Mail cím beállítása
 3. Intézet-specifikus levelező szerverek megadása
 4. A kimenő levelező szerver beállításainak megadása
 5. A bejövő levelező szerver beállításainak megadása

 1. Indítsuk el a The Bat! levelező programot.
 2. Újonnan telepített program esetén első indításakor a program végigvezet a konfigurálás lépésein (varázsló). Először felajánlja, hogy új account-ot létesítsünk. Ezt fogadjuk el a Next gombra kattintva.

The bat 1

 1. Adjuk meg a windows operációs rendszerben érvényes felhasználói azonosítónkat, majd kattintsunk a Next gombra.

The bat 2

 1. Adjuk meg a teljes nevünket, ennek helyén a felhasználói azonosítónkat készíti elő a program, adjuk meg az intézetspecifikus e-mail címünket, a szervezeti egységünk nevét (ezt nem kötelező kitölteni), majd kattintsunk a Next gombra.
Intézet    e-mail cím
MTA Wigner FK    vezeteknev.keresztnev@wigner.hu
MTA EK    vezeteknev.keresztnev@energia.mta.hu
Vendég    azonosito@mail.kfki.hu

The bat 4

 1. Adjuk meg a bejövő és a kimenő levelező szerverünk nevét az intézet nevének megfelelően. Ezek a mezők alapértelmezetten kitöltődnek az e-mail címünk szerinti levelezési domain nevével, de ezt módosítanunk kell az alábbi táblázatok szerint.
Intézet    bejövő levelező szerver
MTA Wigner FK    mail.wigner.hu
MTA EK    mail.it.energia.mta.hu
Vendég    mail.kfki.hu
Intézet    kimenő levelező szerver
MTA Wigner FK    smtp.wigner.hu
MTA EK    smtp.energia.mta.hu
Vendég    smtp.kfki.hu

A My SMTP server requires authentication for sending mail feliratú jelölő négyzetben jelöljük be, hogy a levélküldéshez a szerverünk megköveteli az authentikácót. Ez a beállítás szükséges ahhoz, hogy az otthoni internet hálózatból is tudjunk levelet küldeni a munkahelyi címünkkel, mint feladóval.
Kattintsunk a Next (Tovább) feliratú gombra.
The bat 6

 1. Adjuk meg a felhasználó nevünket és a jelszavunkat a bejövő levelező szerverünkön. A felhasználói nevünket előkészíti a program az e-mail címünkből képezve, de ezt általában módosítanunk kell. Ha nem adunk meg itt jelszót, akkor később (levél olvasásakor) kell megadnunk a jelszavunkat.

A Leave copy of messages on the server feliratú jelölő négyzetben jelöljük be, hogy ha a szerveren kívánjuk tárolni a leveleinket, azaz ne törlődjenek olvasáskor.
Kattintsunk a Next (Tovább) feliratú gombra.
The bat 11

 1. Válasszuk ki a hálózatunk típusát, a Local area Network or manual connection feliratú választó kapcsolóval.

The bat 13

 1. Ezzel a kezdeti beállításokat elvégeztük. A részletes beállítások elvégzéséhez jelöljük be a Yes feliratú választó kapcsolóval, hogy ellenőrizni kívánjuk a beállításokat. Kattintsunk a Finish (Befejezés) feliratú gombra.

The bat 14

 1. A feljövő Account Properties feliratú ablak bal oldali menüjében kattintással válasszuk a Transport menüelemet.

The bat 15

 1. Válasszuk ki a Send mail feliratú téglalapban a Connection feliratú legördülő menüből a Secure to regular port (STARTTLS) szöveget tartalmazó sort.

The bat 19

 1. Írjuk át a Port feliratú mezőben a küldésre használt port értékét az alapértelmezett 25-ről 587-re. Ez az otthonról történő levélküldéshez szükséges, ha a munkahelyi címünket kívánjuk haszálni.

The bat 15

 1. Kattintsunk az Authentication feliratú gombra.

A feljövő ablakban jelöljük be a Perform SMTP Authentication feliratú jelölő négyzetet.
Válasszuk a Use specific settings választó kapcsolót.
Adjuk meg a User feliratú mezőben az érvényes e-mai címünket és alatta a Postfilter spamszűrési felületen az ehhez az e-mail címhez beállított jelszavunkat.
Jelöljük be a Require secure authentication feliratú jelölő négyzetet.
Kattintsunk az OK feliratú gombra.
The bat 18

 1. Válasszuk ki a Receive mail feliratú téglalapban a Connection feliratú legördülő menüből a Secure to dedicated port (TLS) szöveget tartalmazó sort.

The bat 19

 1. Ezután a Port értéke átíródik 110-ről 995-re.

Kattintsunk az OK gombra, ezzel befejeztük a konfigurálást.
The bat 21

 1. Ha módosítanunk kell a levelező szerverek beállításait a már konfigurált programban, akkor ezt az Account/Properties menü hívása után tehetjük meg, a Transport menüelem hívásával.

The bat 26