Utoljára módosítva: 2021.09.20. 10:40

 

Az alábbi oldalon tesszük közzé a kollégákat érintő külsős pályázatok, rendezvények elérhetőségeit. (Kérjük, hogy a határidőket, és részleteket mindenki ellenőrizze a pályázatok, konferenciák saját honlapján, az itt megjelent részletekért felelősséget nem vállalunk!). További pályázati híreket, konferenciákról szóló információkat a kommunikacio@wigner.hu címre várunk.

 

Pályázatok, ösztöndíjak

MTA

Ismételten megjelent az MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP), amely fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A pályázatokat 2021. augusztus 6-tól folyamatosan lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/inkp_2022/ oldalon érhető el. Pályázati felhívás: mta.hu

Az MTA pályázatot hirdet poszt-COVID jelenségek kutatására. A pályázatok benyújtása folyamatosan történhet 2021. július 30-tól 2021. november 30-ig. Bővebb információk: mta.hu

Pályázati felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2020. évi és 2021. évi mobilitási igénybejelentésekhez: mta.hu. A 2021. évi utazások támogatására 2021. október 30-án 12 óráig lehet jelentkezni. A felhívásra való jelentkezés folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további igénybejelentés nem fogadható be és nem támogatható.

FRISS!  Megújul az MTA Vendégkutatói Programja, amely immár a teljes kutatói közösség számára kínál lehetőséget, hogy világviszonylatban is kiemelkedő külföldi kutatókat vonjanak be hazai kutatócsoportok munkájába. Beadási határidő: 2021. október 22. 14:00. A pályázati kiírás: mta.hu

NKFIH

FRISS!  Megjelent a Tudományos Mecenatúra pályázat, amelynek célja, hogy támogassa a hazai tudományos kutatói közösségnek a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódását, valamint a nyílt tudomány hazai térnyerését is (többek között: a tudomány és innováció eredményeit és társadalmi hatásait a széles nagyközönség számára közérthetően bemutató, bárki által szabadon hozzáférhető elektronikus média, papír alapú ismeretterjesztő anyag készítése, közösségi média projektek támogatása). Beadási határidő: 2021. október 7. További információk a pályázati felhívás linkjén: nkfih.gov.hu

Megjelent az NKFI Alapból meghirdetett 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltő programja. A kérelmek 2021. június 11-től benyújthatóak. A pályázati felhívás elérhetősége: nkfih.gov.hu. Benyújtási határidők: az osztrák reláció esetén 2021. június 25. 12 óra; a francia reláció esetén 2021. június 30. 12 óra, az általános reláció esetén a pályázatok benyújtása folyamatos, a kitöltő program élesítésétől 2021. október 6. 12 óráig lehetséges.

EU

Tájékoztató az Európai Védelmi Alap (EDF) pályázatairól

EGYÉB

Remote fellowship at IAU Office of Astronomy for Development Bővebb információk: www.astro4dev.org

A Nemzetközi Visegrádi Alap megnyitotta pályázatát a V4-Tajvan ösztöndíjprogramra. A jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.  Az ösztöndíj megkönnyíti a tudományos mobilitást a V4 régió és Tajvan között. A felhívásra V4-es PhD jelöltek, valamint doktori  és  posztdoktori  hallgatók/kutatók  jogosultak  pályázni,  hogy  tajvani  felsőoktatási  intézményekben  végezzék tanulmányaikat/kutatásaikat az alábbi területek valamelyikén:  nanotechnológia, elektrotechnikai, ipar, biotechnológia, információtechnológia, közegészségügy, társadalom- és bölcsészettudomány, egyéb. A támogatás időtartama 1-10 hónap, a támogatás összege 1000 euró/hó, valamint további 1000 euró egyszeri utazási támogatás. A tandíjat, valamint a kutatással kapcsolatos egyéb költségeket a tajvani fél fedezi. A felhívással kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el: visegradfund.org

Az Izraeli Tudományos Akadémia és az Izraeli Felsőoktatási Tanács pályázatot hirdet kiváló nemzetközi posztdoktor kutatók számára, a nemzetközi tudományos együttműködések és világszínvonalú kutatások támogatása céljából. Az ennek szellemében meghirdetett “Excellence Fellowship Program for International Postdoctoral Researchers in Israel” című ösztöndíj program keretében a pályázat kiírói Izraelben folytatott élvonalbeli kutatásokra kívánnak lehetőséget nyújtani maximum 20 főnek, vezető kutatók irányításával. Az ösztöndíjra valamennyi tudományterületről várnak olyan jelentkezőket, akik  négy  évnél  nem  korábban  szerezték  meg  PhD  fokozatukat, és valamelyik izraeli egyetemen kutatnának  természettudományok-technológia-mérnöki  tudományok-matematika  (STEM)  vagy  bölcsészet- és társadalomtudományok területén. A jelentkezési határidő 2021. október 1. További információk, application form.

BII & Science Prize for Innovation – jelentkezés 2021.11.01-ig.

 

Események

IconSpace 2021 - 7. International Conference on Space Science and Communication Dátum: 2021. november 23-24. Bővebb infromációk: https://council.science/events/iconspace2021/

Virtual International Space and Exhibition - Dátum: 2021.09.13 - 10.04. Bővebb információk ide kattintva érhetőek el.

 

Horizont Európa/H2020 hírek és tájékoztató anyagok

2021.09.15. - 2021. szeptember 7-én az Európai Horizont értékelési újdonságairól tartottak webináriumot. Az esemény rögzítésre került, amely – a prezentációval együtt – elérhető az alábbi linken: slord.sk  

2021.08.03. - Az Európai Bizottság a napokban tette közzé az Európai Horizont keretprogram Támogatási Megállapodás Minta Útmutatójának előzetes tervezetét (pre-draft  of  the  Annotated  Model  Grant  Agreement  -  MGA), amely elérhető a következő linken: aga_en.pdf (europa.eu).

2021.07.23. - Az NKFI Hivatal információs napot szervezett 2021. július 22. 10:00-12:00-ig a Horizont Európa keretprogram részvétel szélesítését célzó (Widening participation) pályázati felhívásainak bemutatására. Az előadások anyagai elérhetők: nkfih.gov.hu

2021.07.15. - European Physical Society 2021. júniusi-júliusi hírlevele: News from the EPS Brussels Office June mid-July.pdf

2021.07.15. - A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Fiatal Kutatók Akadémiájával együttműködésben 2021. július 13-án webináriumot szervezett a Marie Skłodowska-Curie programról (MSCA). Az előadások anyagai elérhetők: nkfih.gov.hu

2021.07.15. - Az Európai Bizottság 2021. június 28-tól július 9-ig kilenc témában információs napot tartott a Horizon Europe pilléreihez és klasztereihez kapcsolódóan. Az előadások visszanézhetők: infodays

2021.07.07. -  Az Európai Bizottság „Európai  Kutatási  és  Innovációs  Napok  2021”  címmel  2021. június  23. és 24. között tartott rendezvényének videói visszanézhetők: Recipe for success: Tips and Tricks while writing your Horizon Europe proposalThe rules of the game: A guided tour of the Horizon Europe Model Grant Agreement, R&I funding goes digital: the Funding and Tenders portal. A további előadások videói elérhetők: ec.europa.eu

2021.07.02. - Az Európai Bizottság információs napot tartott 2021. július 1-jén "The Marie Skłodowska-Curie Actions: what’s new under Horizon Europe" témában. A webinárium visszanézhető: infodays

2021.06.16. - Megjelent a Horizont Európa program első munkaprogramja. A pályázati felhívások június 22-én nyílnak a Funding and Tenders portálon addig a munkaprogramból lehet tájékozódni.

2021.06.15. - Az Európai Bizottság 2021.06.15-én tartott webináriuma a H2020 projektek személyi költségeinek elszámolásáról visszanézhető:  ec.europa.eu

2021.06.10. - Az Európai Bizottság 2021. június 9-én a projekt eredmények disszeminációjával és hasznosításával kapcsolatos kötelezettségekre fókuszáló webináriuma visszanézhető: ec.europa.eu

2021.06.08. - Az Európai Bizottság H2020 keretprogramjához kapcsolódóan a "Certificates on Financial Statements" témáról szóló rövid, tájékoztató videói visszanézhetőek: 1. Common errors in audits, general procedures for all cost categories, 2. Personnel costs, 3. Subcontracting and other direct costs.

2021.05.31. - Az Európai Bizottság "Funding & Tenders Portal kezdők számára" témában tartott  2021. május 27-i webináriuma visszanézhető: ec.europa.eu

2021.04.23. -  Újabb, a Horizont Európa programban való sikeres pályázást segítő online webinárium érhető el az interneten.  A márciusi információs napot követően az Európai Bizottság újabb rendezvényt tartott április 21-én, ezúttal a pályázatok megírása során szem előtt tartandó horizontális követelményekről. Bővebb információk: nkfih.gov.hu

2021.04.19. - Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóság (EC DG RTD) szervezeti felépítése Elérhető itt: organisation-chart_dg-rtd_en.pdf (europa.eu)

2021.03.30. - Megjelent a Horizont Európa programstratégiai terve. - Az Európai Bizottság 2021. március 15-én fogadta el a Horizont Európa program első stratégiai tervét. A dokumentum az uniós kutatási és innovációs program első négy évének beruházásaihoz szab stratégiai irányokat, ezáltal biztosítja, hogy a programból finanszírozott projektek összhangban legyenek az uniós prioritásokkal, többek között a klímasemleges és zöld Európára, a digitális kor kihívásainak megfelelni képes kontinensre és az embereket szolgáló gazdaságra irányuló törekvésekkel. Bővebb információk: nkfih.gov.hu

2021.03.25. - Értékelők jelentkezését várja az EU - A napokban tették közzé a 2021-2027. közötti időszakra vonatkozó értékelői pályázati felhívást, amely kiterjed valamennyi, a Funding and Tenders portálon közzétett uniós finanszírozási programhoz és közbeszerzéshez kapcsolódó értékelői tevékenységre (pályázatértékelés, értékelési folyamat felügyelete, projektmonitoring, coaching, etikai ellenőrzés stb.). Bővebb információk: nkfih.gov.hu

2021.03.25. - Brüsszeli online webinárium a Horizont Európa programban való sikeres pályázásról - Ahogy azt korábban jeleztük, március 24-én információs rendezvényt tartott az Európai Bizottság az uniós kutatási és innovációs program pályázatainak benyújtásáról, értékeléséről és a nyertes konzorciumokkal kötendő támogatási szerződés részleteiről. Bővebb információk: nkfih.gov.hu

2021.03.24. - Elérhetők a Horizont Európa keretprogram tematikus munkaprogram tervezetei - A Horizont Európa kutatási keretprogram első pályázati felhívásainak megjelenésére előreláthatóan 2021 májusában kerül sor. Bővebb információk: nkfih.gov.hu

2021.03.12. - NKFIH Horizont Európa pályázati formanyomtatvány: Megjelent a Horizont Európa pályázati formanyomtatvány, mely a következő oldalon érhető el: nkfih.gov.hu

 

Egyéb nemzetközi hírek

2021.08.11. - International Science Council: 2021.08.19. - How plasma waves in space kill atmospheric ozone - https://council.science/events/energetic-electron-precipitation/; 2021.09.01. - IUPAB Young Scientist Program webinar series “Computational Biophysics and Biochemistry” - https://council.science/events/iupab-computational-biophysics-biochemis…; 2021.09.01. - Australian Academy of Science Falling Walls Lab - https://council.science/events/falling-walls-lab-australia-2021/; 2021.09.15. - IUPAB Young Scientist Program webinar series “Drug Discovery and Delivery” - https://council.science/events/iupab-drug-discovery-delivery/

2021.08.11. - EB konzultáció az „Alacsony CO2-kibocsátású ipari technológiák kilátásai” jelentés nyomán: survey

2021.07.27. - International Science Council: AGU21: AGU Fall Meeting “Science is Society” - Dátum: 2021.12.13-17.
https://council.science/events/agu21-agu-fall-meeting-science-is-society/; Achieving the Paris Agreement Mitigation Targets through Water - Dátum: 2021.08.24. https://council.science/events/achieving-paris-agreement-mitigation-targets-water/; IUPAB Young Scientist Program webinar series “Protein Structure to Function/Structural Biology”- Dátum: 2021.08.18. https://council.science/events/iupab-protein-structure-to-function-structural-biology/; IUPAB Young Scientist Program webinar series “Bioenergetics and Metabolism” - Dátum: 2021.08.04. https://council.science/events/iupab-bioenergetics-and-metabolism/

2021.06.15. - International Science Council: Analysis of the 5th United Nations Environment Assembly (UNEA 5.1) –Webinar for UN Major Groups and other stakeholders. Dátum: 2021.06.21. Bővebb információk: council.science; Future of Science Communication Conference. Dátum: 2021.06. 24-25. Bővebb információk: council.science; Sustainable packaging. Dátum: 2021.07.02. Bővebb információk: council.science; Advances of antimicrobial innovation. Dátum: 2021.07.05. Bővebb információk: council.science; Transformations 2021 Conference. Dátum: 2021.06.17-18. Bővebb információk: https://www.transformationscommunity.org/conference-2021; Digital Research Infrasturucture Survey. Határidő: 2021.09.15. Bővebb információk: docs.google.com

2021.06.08. - Az American Association for the Advancement of Science 2022. évi találkozójának címe: Empower with Evidence. Az  esemény  célja,  hogy  bemutassa  a  bizonyítékon  alapuló  kutatások fontosságát,  valamint  elősegítse  az  állampolgárok  tudományba  vetett  bizalmának  az  erősítését. Előadással,  paneljavaslat  szervezésére  vonatkozó  elképzeléssel 2021.  június  17-ig  lehet  jelentkezni  a következő  oldalon: aaas.confex.com

2021.06.08. - A Mongol Tudományos Akadémia együttműködési lehetőségeket keres magyarországi kutatóintézetekkel régészeti,  néprajzi,  történelmi  téren. Érdeklődni, illetve jelentkezni az int@elkh.org címen legkésőbb 2021. június 25. (péntek) munkaidő végéig lehet.

2021.03.02. - Az ELKH Titkárság 2021. januárban az International Science Council (a továbbiakban: ISC) teljes jogú tagja lett. Az International Science Council programjai ide kattintva érhetőek el.

2021.03.12. - Új lehetőség nyílt magyar vendégkutatók fogadására és finanszírozására a PIFI (President's International Fellowship Initiative) ösztöndíj program keretében Kínában. Bővebb információk ide kattintva olvashatók.

 

Korábbi előadások, tájékoztató anyagok elérhetősége:

Számos NKFIH-s előadás és workshop anyaga elérhető pdf formátumban az NKFIH alábbi oldalán: nkfih.gov.hu

Az OTKA pályázatokról szóló NKFIH workshop videóanyaga az alábbi linken érhető el: nkfih.gov.hu

Az ELKH Cloud, Concorda, Big Data prezentációk diái a következő linken érhetőek el: science-cloud.hu

Az NKFIH a kutatói életpályát népszerűsítő informatív kiadványt készített, mely az alábbi linken érhető el: nkfih.gov.hu

 

A lejárt hirdetések itt érhetőek el.