Name University Supervisor Title Placement Section
Mihály Máté ELTE Örs Legeza, Szilárd Szalay Többrészrendszer-összefonódás vizsgálata mátrixszorzat-állapot közelítés alkalmazásáv 1. and Special Prize Theoretical Physics
Lilla Vanó ELTE Dániel Dunai Inter-ELM szakaszok sűrűsűégfluktuációjának jellemzése a MAST szférikus tokamak 1. Nuclear Energy
Boglárka Erdős BME Gergely Papp, Gergő Pokol Diszrupciókban keletkező elfutó elektronok vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamako Special Prize Nuclear Energy
Péter Zsolt Pölöskei BME Gergely Papp, Gergő Pokol Tranziens plazmahullámok módusszám analízise az ASDEX Upgrade tokamakon 2. Plasma Physics
Péter Zsolt Pölöskei BME Gergely Papp, Gergő Pokol Nemlineárisan kölcsönható instacioner rendszerek bikoherencia vizsgálat Special Prize Plasma Physics
Lilla Veronika Zsuga BME Gergő Pokol, Sándor Zoletnik ELM perkurzor rezgések jellemzése a KSTAR tokamakra telepített nyalábemissziós spektroszkópia diagnoszti Special Prize Plasma Physics
Máté Vass ELTE Zoltán Donkó Elektrontranszport-együtthatók kísérleti és szimulációs meghatározása szén-dioxid gázban 1. Plasma Physics
Olivér Surányi ELTE Ferenc Siklér Nagyon kis részecskeszámú proton-proton ütközések vizsgálata a CERN-CMS kísérletbe 1. Particle and Heavy Ion Physics
Péter Pázmándi BME Tamás Sarkadi, Dezső Varga Müondetektálás Időprojekciós Kamráv 2. Particle and Heavy Ion Physics
Tamás Álmos Vámi ELTE Viktor Veszprémi Az újgenerációs CMS pixel detektor prototípusával felvett adat rekonstrukciója Special Prize Particle and Heavy Ion Physics