Név Egyetem Témavezető Cím Eredmény Szekció
Máté Mihály ELTE Legeza Örs, Szalay Szilárd Többrészrendszer-összefonódás vizsgálata mátrixszorzat-állapot közelítés alkalmazásáv 1. és különdíj Elméleti fizika
Vanó Lilla ELTE Dunai Dániel Inter-ELM szakaszok sűrűsűégfluktuációjának jellemzése a MAST szférikus tokamak 1. Nukleáris energetika
Erdős Boglárka BME Papp Gergely, Pokol Gergő Diszrupciókban keletkező elfutó elektronok vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamako Különdíj Nukleáris energetika
Pölöskei Péter Zsolt BME Papp Gergely, Pokol Gergő Tranziens plazmahullámok módusszám analízise az ASDEX Upgrade tokamakon 2. Plazmafizika
Pölöskei Péter Zsolt BME Papp Gergely, Pokol Gergő Nemlineárisan kölcsönható instacioner rendszerek bikoherencia vizsgálat Különdíj Plazmafizika
Zsuga Lilla Veronika BME Pokol Gergő, Zoletnik Sándor ELM perkurzor rezgések jellemzése a KSTAR tokamakra telepített nyalábemissziós spektroszkópia diagnoszti Különdíj Plazmafizika
Vass Máté ELTE Donkó Zoltán Elektrontranszport-együtthatók kísérleti és szimulációs meghatározása szén-dioxid gázban 1. Plazmafizika
Surányi Olivér ELTE Siklér Ferenc Nagyon kis részecskeszámú proton-proton ütközések vizsgálata a CERN-CMS kísérletbe 1. Récsecske- és nehézion-fizika
Pázmándi Péter BME Sarkadi Tamás, Varga Dezső Müondetektálás Időprojekciós Kamráv 2. Récsecske- és nehézion-fizika
Vámi Tamás Álmos ELTE Veszprémi Viktor Az újgenerációs CMS pixel detektor prototípusával felvett adat rekonstrukciója Különdíj Récsecske- és nehézion-fizika