Hazai pályázatok
OTKA pályázatok
OTKA NN 110672 (EU M-ERA.NET FP7)

Magnetically active anisotropic composite systems

T. Tóth-Katona 2013 - 2016 Megtekintés
OTKA K 112811

Magnetic multilayers modified by amorphous alloys

J. Balogh 2015 - 2018 Megtekintés
OTKA K 123815
Intelligens részecskefizika: a hadronok születése

 

Biró Tamás Sándor, Szenior résztvevők: Patkós András, Jakovác Antal, Schram Zsolt, Ván Péter, Barnaföldi Gergely Gábor, Hallgatók: Szendi Zsuzsanna (2017-ig), Pósfay Péter, Homor Marietta (2017-ig), Bíró Gábor, Berényi Dániel, Kaposvári István 2017 - 2020 Megtekintés
OTKA K 128989

Soktest-rendszerek egyensúlyban és azon kívül

R. Juhász 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA K 123815

Intelligens részecskefizika: a hadronok születése

T.S. Biro 2017-2021 Megtekintés
OTKA NN 110360

Generalized tensor methods in quantum chemistry

Ö. Legeza 2013 - 2016 Megtekintés
OTKA K 109257

Time-resolved investigation of functional molecules and metal nanoparticles

P. Dombi 2014 - 2019 Megtekintés
OTKA SNN 116198

Hidrogénkötéses folyadékok szerkezete és termodinamikája: a tiszta víztől az alkohol-víz keverékekig

L. Pusztai 2016-2018 Megtekintés
OTKA K 124945

Újfajta technológiák kutatása részecskegyorsítókhoz

D. Barna 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 105476

High performance modelling and simulation of low-temperature and strongly coupled plasmas

Z.Donkó 2013 - 2016 Megtekintés
OTKA K 115624

Open quantum system dynamics in the ultrastrong coupling regime

P. Domokos 2015 - 2019 Megtekintés
OTKA NN 118161

JST V4: Nanofotonika fém és negyedik csoportbeli félvezető nanokompozitokkal: egyedi nanorészecskéktől funkcionalizált sokaságig (NaMSeN)

Á. Gali 2016-2018 Megtekintés
OTKA K 124366

Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában

P. Ván 2017 - 2020 Megtekintés
OTKA ANN-107580

Nanoscale investigation of molecular scaffolding

K. Kamarás 2013 - 2016 Megtekintés
OTKA K 115434

Developing and applying new methods to solving the Cauchy problem in general relativity

I.Rácz 2015 - 2019 Megtekintés
OTKA NN 127069

Ólommentes, hosszú távon stabil napelemek - V4-koreai projekt

K. Kamarás 2018 - 2020 Megtekintés
OTKA K 116505

Integrálhatóság és a holografikus dualitás

Z. Bajnok 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA FK 125134

Lágy anyagok hangolható topológiája

P. Salamon 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 108384

Investigation of quantum symmetries by category theory

G. Böhm 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA K 115632

Magnetism and superconductivity in intermetallic nanocomposites

B. Újfalussy, in consortium with BME 2015 - 2019 Megtekintés
OTKA KKP 126749

Kristályos morfológia modellezése eltérő méretskálákon: atomi skálától biológiai rendszerekig

L. Gránássy 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA K 115959

Mintázatképződés egyensúlytól távoli rendszerekben

L. Gránásy 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA K 124351

Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése

T. Kiss 2017-2021 Megtekintés
OTKA NK 106119

Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél

P. Lévai 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA K 109577

Ordering and dynamics in many body systems

F. Iglói 2013 - 2017 Megtekintés
NKFIH K-115805

Complex plasmas in action

P. Hartmann 2015 - 2019 Megtekintés
OTKA FK 128789

 Kevert tömegű húr-integrálhatóság 

M.C.Abbott 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA K 116036

Nem gömbszerű részecskék áramlása és reológiája

E. Somfai 2016 - 2020 Megtekintés
OTKA FK 123959

Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon

A. László 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 100908

Simulating strongly correlated systems with fermionic alkaline earth atom isotopes in optical lattices and related quantum chemistry of transition metal complexes

Ö. Legeza 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA K 109570

Fundamentals of complex, multi-component metallic alloys

L. Vitos 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA K 128786

Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (Konzorcium, társpályázat)

F. Siklér 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA PD 121033

Szabályozható RF hullámformával gerjesztett reaktív gázkisülések

A. Derzsi 2016 - 2020 Megtekintés
OTKA PD 125261

Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibákban

G. Barcza 2017 - 2020 Megtekintés
OTKA K 101819

Design, fabrication and analysis of luminescent silicon carbide nanocrystals for in vivo biomarker applications

A. Gali, L. Bencs 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA K 106047

Correlated states and excitations in d- and f-electron systems and ultracold Fermi gases

K. Penc 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA FK 128077

Femtoszekundumos plazmondinamika nanorendszerekben

Zs. Pápa 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA PD 120975

Hibrid kvantumrendszerek dinamikája 

O. Kálmán 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA FK 124460

Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása

Z. Németh 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 104531

High and low-frequency discharges for biomedical applications and nanostructuring

K. Kutasi 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA NK 105691

Science in  nanolaboratories

K. Kamarás 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA K 129047

Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz

R. Szipőcs 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA K 120660

Azonosított hadronok keletkezésének vizsgálata az LHC megnövelt luminozitású nehézionütközéseiben az ALICE kísérlettel

G. Barnaföldi 2016 - 2020 Megtekintés
OTKA FK 124723

Topologikusan védett állapotoktól a topologikus kvantumszámítógépig

J. Asbóth 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 101709

Nonlinear interactions of waves and particles in field theories, and their physical consequences in astrophysics and cosmology

P. Forgács 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA K 109257

Time-resolved investigation of functional molecules and metal nanoparticles

P. Dombi 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA KH 130425

A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére

L. Pusztai 2018 - 2020 Megtekintés
OTKA K 120569

Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig

Ö. Legeza 2016 - 2020 Megtekintés
OTKA K 124850

A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével

V. Veszprémi 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 104260

 Particles and intense fields

T. S. Biró 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA NN 109651

Iterative dynamics of quantum systems: non-classical properties, applications for modelling physical systems and optical realisations

T. Kiss 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA NN 127889

Quant-ERA: Skálázható elektromosan kiolvasható gyémánt spineken alapuló kvantumbit technológia egyedi molekulák képalkotása céljából

Á. Gali 2018 - 2021 Megtekintés
OTKA SNN 118012

Korrelált elektronok bezárt molekuláris rendszerekben

K. Kamarás 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA 124176

Mágnesesség, topológia és összefonódás kvantumos szigetelőkben

K. Penc 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 104696

Electrodeposition of special magnetic materials from nonaqueous solutions

L. Péter 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA K 108384

A categorical study of quantum symmetries and their applications

G. Böhm 2013 - 2017 Megtekintés
OTKA NN 127902

Quant-ERA: Spin alapú ""nanolitika"" - A mai kvantumtechnológiai élkutatások hasznosítása a holnap diagnosztikai eszközeivé

Á. Gali 2018 - 2021 Megtekintés
OTKA PD 121320

Alacsonydimenziós anyagok spektroszkópiai vizsgálata

Á. Pekker 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA K 124138

Hopf monoidok keresztezett modulusai

G. Böhm 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 109462

Theoretical investigations of the strongly interacting matter produced at FAIR (CBM, PANDA) and NICA (Dubna)

Gy. Wolf 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA PD 109472

Ultrafast processes in nanolocalized electromagnetic fields

P. Rácz 2014 - 2017 Megtekintés
OTKA K 128229

Nagyentrópiás anyagok funkcionalizálása magnetokalorikus és termoelektromos alkalmazásokra

L. Vitos 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA PD 121019

Anizotrop lágy anyagok felületi topológiája

P. Salamon 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA FK 125270

Ultragyors folyamatok a nanooptikában

P. Rácz 2017-2021 Megtekintés
OTKA K 101456

Mössbauer and Magnetic Study of Intermetallic Compounds

I. Vincze 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA K 111697

Group-theoretic aspects of integrable systems and their dualities

L. Fehér 2014 - 2018 Megtekintés
OTKA NN 118902

A szenzoros integrációért felelős kanonikus kérgi hálózat vizsgálata

ERA-NET FLAG-ERA Human Brain CANONA szenzoros integrációért felelős kanonikus kérgi hálózat vizsgálata

L. Négyessy 2016 - 2019 Megtekintés
OTKA FK 128548

Belső Helioszféra

A. Opitz 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA K 119357

Töltött részecskék nemegyensúlyi kinetikája ionizált gázokban

P. Donkó 2016 - 2020 Megtekintés
OTKA PD 125249

Ultragyors folyamatok a nanooptikában

P. Rácz 2017-2020 Megtekintés
OTKA K 109703

Consortional main: Hungary in the CMS experiment of the Large Hadron Collider

F. Siklér 2012 - 2016 Megtekintés
OTKA PD 116892

Compact binary gravitational waves, parameter estimation

B. Mikóczi 2015 - 2018 Megtekintés
OTKA FK 128656

Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete

Sz. Pothoczki 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA FK 125063

Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája

Á. Pekker 2017-2021 Megtekintés
OTKA FK 124100

Újszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata

K. Palotás 2017-2022 Megtekintés
OTKA NN 107737

Anisometric granular materials

T. Börzsönyi 2013 - 2016 Megtekintés
OTKA K 113145

Micro-electric imaging: modeling, source reconstruction and causality analysis for multi-electrode arrays

Z. Somogyvári 2015 - 2018 Megtekintés
OTKA K 116197

Heat transfer in extreme media and systems (consortium main, with BME)

P. Ván 2015 - 2019 Megtekintés
OTKA FK 128924

Az ionok jellemzőinek szabályozása felületkezelési eljárásokban alkalmazott alacsony nyomású rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülésekben

A. Derzsi 2018 - 2022 Megtekintés
OTKA K 125343

On-line modell tanulás epizodikus memória segítségével

G. Orbán 2017-2021 Megtekintés
OTKA NN 125832

 Ultrafinom eutektikus ötvözetek előállítása lézeres additív gyártási eljárással

T. Pusztai 2017-2021 Megtekintés
Lendület pályázatok
Lendület 2013

Functional molecules caught in the act: Electronic structure – function relationships studied by femtosecond spectroscopy

Gy. Vankó 2013 - 2018 Megtekintés
Lendület 2013

Development of novel gas-filled particle detectors that give precise image of the way and direction of all types of ionising radiations

D. Varga 2013 - 2018 Megtekintés
Lendület 2012

Tensor factorization in high-dimensional spaces and applications to ultracold atomic systems and transition metal complexes

Ö. Legeza 2012 - 2017 Megtekintés
LP-2013-59/2018

MTA Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópia és Röntgenspektroszkópia Kutatócsoport

Gy. Vankó 2018-2019 Megtekintés
Lendület 2012

Optimal computations by stochastic dynamics

G. Orbán 2012 - 2017 Megtekintés
LP-2012-18/2017

MTA Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoport

Z. Bajnok 2018. Megtekintés
Lendület 2012

Holography and the gauge/gravity duality

Z. Bajnok 2012 - 2017 Megtekintés
Lendület 2014

Investigation of nanooptical, nanophysical interaction processes

P. Dombi 2014 - 2019 Megtekintés
MTA mobilitási pályázatok
NKM-112/2018.

Vizes oldatok szerkezeti és termodinamikai vizsgálata

L. Almásy 2018. Megtekintés
NKM-19/2018.

Statikus és dinamikus korrelációk hatákony kezelése a sűrűségmátrixos renormálásicsoport módszer alapján, alkalmazásokkal

Ö. Legeza 2018. Megtekintés
NKM-25/2018.

Kvantumoptikai és dozimetriai célú adalékolt borát kristályok spektroszkópiája

G. Corradi 2018. Megtekintés
NKM-26/2018.

Magnetoelektromos és mágneses anyagok kölcsönhatása elektromágneses sugárzással

K. Penc 2018. Megtekintés
NKM-27/2018.

Röntgenabszorciós kísérletek rendezetlen és nanokristályos rendszerekre: az adatok értelmezése Reverse Monte Carlo módszer(ek) segítségével

L. Pusztai 2018. Megtekintés
NKM-46/2018.

Mezopórusos szilikagélek előállítása és vizsgálata

L. Almásy 2018. Megtekintés
NKM-53/2018.

Nem-egyensúlyi atmosztférikus nyomású kisülési plazmák kölcsönhatásamodell-felületekkel

K. Kutasi 2018. Megtekintés
NKM-63/2018.

Anizotrop lágy anyag alapú mikrofluidikai rendszerek

P. Salamon 2018. Megtekintés
NKM-68/2018.

Metastabil túlhűtött anyag nehézion ütközésekben és kompakt csillagokban

T.S. Biro 2018. Megtekintés
NKM-69/2018.

Nemegyensúlyi kvantum rendszerek kinetikája és kritikus jelenségei véges téridő tartományokban

T. Csörgő 2018. Megtekintés
NKM-71/2018.

Magyar-Kínai Közös Labor

P. Lévai 2018. Megtekintés
NKM-70/2018

A fénnyel gerjesztett felületi oxidáció és polimorf átalakulások emissziós spektroszkópiai vizsgálata a modern fotonikai eszközökben alkalmazható kalkogenid üveg optikai közegekben

M. Veres 2018. Megtekintés
NKM-8/2018.

Mágneses ötvözetek és multirétegek előállítása oszcilláló elektrokémiai reakciókkal

L. Péter 2018. Megtekintés
NKM-97/2018.

Új provszkit-nanoszén hibrid anyagok szintézise és foto-fizikai jellemzése fényelektromos alkalmazások számára

Gy. Faigel 2018. Megtekintés
Egyéb hazai pályázatok
INKP-62/2018.

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

P. Salamon 2018-2019 Megtekintés
2017-1.2.1-NKP-2017-00001

Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése

P. Domokos 2017-2021 Megtekintés
PPD2018-030/2018.

Prémium Posztdoktori Pályázat

V. Ivády 2019-2021 Megtekintés
VK-05/2018

Vendégkutatói program

P. Ván 2018-2019 Megtekintés
VEKOP-2.3.3-15-2016-00001

Nanorendszerek atomi szerkezetének meghatározása

K. Kamarás, Gy. Faigel 2016-2018 Megtekintés
KTIA NAP-13-A-I/16

National Brain Research Program, - Neuronal myelinization and nitric-oxide dynamics studied by CARS microscopy

R. Szipőcs 2014 - 2017 Megtekintés
VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

Ultranagy sebességű molekuláris és nanooptika kapcsolók kutatása

P. Dombi, Gy. Vankó 2017-2021 Megtekintés
KTIA_NAP_13-2-2015-0007

MTA NAP-B Pattern

A. Telcs 2015 - 2017 Megtekintés
2018-1.2.1-NKP-2018-00012

Ultragyors kísérletek jobb funkcionális molekulákért, nanoáramkörökért és atomnyalábokért

P. Dombi 2018-2022 Megtekintés
INKP-31/2018.

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

D. Beke 2018-2019 Megtekintés
Wigner Kutatócsoportok
Wigner Kutatócsoport 2016

Complex systems group

R. Juhász 2016 Megtekintés
Wigner Kutatócsoport 2016

Quantum informatics and quantum mechanics group

T. Kiss 2016 Megtekintés
Wigner Kutatócsoport 2016

Theoretical neuroscience and nomplex systems group

Z. Somogyvári 2016 Megtekintés
Wigner Kutatócsoport 2016

Pellet and videodiagnostics group

T. Szepesi 2016 Megtekintés
Wigner Kutatócsoport 2016

Long-range order in condensed sytems group

B. Újfalussy 2016 Megtekintés
Wigner Kutatócsoport 2016

Gravitational physics group

M. Vasúth 2016 Megtekintés
Wigner Kutatócsoport 2016

Nanostructures and applied spectroscopy group

M. Veres 2016 Megtekintés
Konzorciális nemzeti pályázatok
VEKOP-2.3.2-16-2016-00011

Stratégiai műhely a megújuló alapú energiarendszer technológiai kihívásaira

K. Kamarás, M. Veres 2017-2021 Megtekintés
NVKP_16-1-2016-0043

Fluoreszcens festékek és nagy felbontású, nagy látószögű, gyors szkennelésre képes 3D két foton mikroszkóppal humán agydiagnosztika fejlesztése epilepszia kezelése céljából

Á. Gali, M. Veres 2017-2019 Megtekintés
VKE-2017-00039

Egyedi gyártástechnológia digitalizáció

A. Nagy 2018-2019 Megtekintés
GINOP-2.3.3-15-2016-00016

Mágneses nulltér laboratórium létrehozása

G. Erdős 2016-2019 Megtekintés
Nemzetközi pályázatok
TéT pályázatok
TéT_14FR_C85E25D3_eBrain

Multiscale and multimodal analyses of brain signals using new neuro-probes

L. Négyessy 2015 - 2016 Megtekintés
TÉT_15-1-2016-0060

Szilícium-karbidbeli kvantumbitek keresése és alkalmazása kvantuminformáció sokszorozó létrehozásában (magyar-osztrák)

Á. Gali 2016-2018 Megtekintés
TÉT_13_DST-1-2013-0017

(Hungarian - Indian) Development and technology transfer for marketable components of cold neutron moderator and beam extraction systems at advanced neutron sources

L. Rosta 2015 - 2017 Megtekintés
TÉT_16_CN-1-2016-0008

GEM-en alapuló detektor fejlesztése nehézion nyalábdiagnosztikára

Gy. Wolf 2017-2020 Megtekintés
TÉT_12_MX-1-2013-0003

Hungarian-Mexican bilateral

L. Pusztai 2015 - 2016 Megtekintés
TÉT_16-1-2016-0014

Alacsony hőmérsékletű kisülési plazmákon alapuló új technológia fejlesztése az agrárium részére

K. Kutasi 2017-2019 Megtekintés
TÉT_16-1-2016-0056

Kis szénatomszámú alkoholok és egyszerű cukrok vizes oldatainak szerkezetvizsgálata diffrakciós módszerekkel, valamint molekuladinamikai Monte Carlo és reverse Monre Carlo modellezéssel

Sz. Pothoczky 2017-2018 Megtekintés
TÉT_16-1-2016-0183

Kis rendszámú anyagok képalkotása kozmikus müonokkal

D. Varga 2017-2019 Megtekintés
TÉT_16-1-2016-0198

Vulkanológiai kutatások müografikus megfigyelő rendszerrel

D. Varga 2017-2019 Megtekintés
TÉT_16-1-2016-0202

Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata diffrakcióval és számítógépes szimulációval

L. Temleitner 2018-2019 Megtekintés
TéT-FR-2017-00009

Heterogén folyadékelegyek szerkezetének vizsgálata kisszögű szóráskísérletek és számítógépes szimulációk segítségével

L. Almásy 2018-2019 Megtekintés
EC pályázatok
EC H2020 654028

IPERION CH: Integrated Platform for the European Research Infrastructure on Culture Heritage

L. Rosta, E. Szilágyi 2015 - 2019 Megtekintés
EC H2020

Europlanet 2024 Research Infrastructure
To transform the Europlanet distributed research infrastructure built during the past two projects into a sustainable service that provides user-friendly, open access for the whole planetary community to world-leading facilities through the long-term structure of the Europlanet Society.

M. Dósa 2020 - 2024 Megtekintés
EURATOM

European Communities under the contract of Association between EURATOM and the Hungarian Academy of Sciences

S. Zoletnik 1999 - 2020 Megtekintés
BrightnESS H2020

Building a Research Infrastructure and Synergies for Highest Scientific Impact on ESS

D. Varga, L. Rosta 2015 - 2018 Megtekintés
EU FP7 NMP-2011-LARGE-5/280421

EXOMET: Physical processing of molten light alloys under the influence of external fields

L. Gránásy 2012 - 2016 Megtekintés
Europlanet H2020 RI

Europlanet 2020 RI (www.europlanet-2020-ri.eu) has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 654208

K. Szegő, A. Opitz 2015 - 2019 Megtekintés
HoloGrav ESF Network

Holographic methods for strongly coupled systems

Z. Bajnok 2012 - 2016 Megtekintés
COST Action TD1208

Electrical discharges with liquids for future applications

K. Kutasi, I. Korolov 2013 - 2016 Megtekintés
EU COST MP1304

NewCompStar action

G.G. Barnaföldi, M. Vasúth 2013 - 2017 Megtekintés
EU FP7 No. 611143

DIADEMS-Diamond devices enabled metrology and sensing

A. Gali 2013 - 2017 Megtekintés
EUROFUSION CfP-WP14-ER-01/CEA-12

Towards Demonstration of Inertial Fusion for Energy (ToIFE)

I. Földes (part of a consortium) 2014 - 2017 Megtekintés
EUROFUSION WPMST2

Preparation of Exploitation of Medium-Size Tokamaks (Fast-ion loss detector developments)

S. Zoletnik 2014 - 2016 Megtekintés
EUROFUSION WPSA

Preparation of Exploitation of JT-60SA (BES diagnostic feasibility study)

D. Dunai, T. Szepesi 2014 - 2016 Megtekintés
H2020 GA 643476 COMPARE

COllaborative Management Platform for detection and Analyses of (Re-)emerging and foodborne outbreaks in Europe

I. Csabai 2014 - 2019 Megtekintés
EUROFUSION: WPJET1

JET Campaigns

D. Varga 2014 - 2018 Megtekintés
AIDA2020

Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators, WP13

D. Varga 2015 - 2018 Megtekintés
ESA pályázatok
ESA PECS 4000109793

Participation in the JUICE mission (as subcontractor to the SGF Ltd.)

S. Szalai 2013 - 2017 Megtekintés
ESA PECS

Cluster Science Data System

M. Tátrallyay 2015 - 2017 Megtekintés
ESA PECS 40000110759/11/NL/KML

GRADECET-Phase-field modelling of columnar to equiaxed transition with fluid flow

L. Gránásy 2015 - 2016 Megtekintés
ESA PECS 40000110756/11/NL/KML

MAGNEPHAS III – Modelling of growth and transformation kinetics

L. Gránásy 2015 - 2016 Megtekintés
Egyéb nemzetközi pályázatok
ITER F4E-FPA-328 Fusion for Energy

Tokamak Services for Diagnostics

G. Veres 2012 - 2016 Megtekintés
ITER F4E-FPA-384

Bolometers

T. Ilkei (part of a consortium) 2014 - 2018 Megtekintés
Marie Curie IEF fellowship

Observatoire de Paris (Meudon)

Gy. Fodor 2014 - 2016 Megtekintés
SCOPES 152601

Preparation for and exploitation of the CMS data taking at the next LHC run (Swiss National Science Foundation)

G. Dissertori ETHZ, subcontractor: F. Siklér 2014 - 2017 Megtekintés
MPS Partner Group Grant

Ultrafast strong-field nanoplasmonics

P. Dombi 2014 - 2019 Megtekintés