Könyvtár

A KFKI telephelyen működő könyvtárat 1953-ban alapították. A mai gyűjtemény magját azok a kisebb osztály-könyvtárak alkották, amelyeknek állományát összevonva, 1960-ban létrejött a mai könyvtár szakmai egysége. Korlátozott nyilvánosságú, tudományos szakkönyvtár, amely a HUN-REN Wigner FK és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont munkatársait szolgálja ki. A könyvtár weboldala itt érhető el.

Könyvtár Könyvtár 2

 

Számítógép Hálózati Központ (SZHK)

A Számítógép Hálózati Központ a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont igazgatóságának szervezeti egysége, az NIIF Intézet regionális központja. Feladatai közé tartozik a csillebérci telephely számítógépes belső hálózatának működtetése és fejlesztése, a magyar kutatási és felsőoktatási hálózattal (NIIF HBONE)  való kapcsolat működtetése és fejlesztése, valamint rendszerek fejlesztése, hálózati és információs szolgáltatások nyújtása a kutató közösségnek. A Számítógép Hálózati Központ itt érhető el.

Munkatársak névsora, elérhetőségei.

HUN-REN Wigner Adatközpont (WDC)

A modern tudomány sikeréhez elengedhetetlen az egyre nagyobb informatikai bázisok létrehozása, melyek akár több különböző tudományterület igényeit is kielégíthetik. A Wigner Adatközpont a legmodernebb technológiai színvonalú kiszolgáló infrastruktúra, mely kivételes energiahatékonysággal, környezetbarát módon támogatja a kutatás és innováció dinamikusan változó igényeit. 2013-tól a világszínvonalú Wigner Adatközpont adott otthont a CERN kihelyezett Tier-0 infrastruktúrájának, és így kulcsszerepet töltött be a Nagy Hadronütköztető (LHC) adatainak feldolgozásában. Bővebb információk az Adatközpont weboldalán találhatók.

Az Adatközpontban jelenleg az HUN-REN Számítási Felhő és a Wigner Számítási Felhő érhető el a kutató kollégák számára.

Adatközpont Adatközpont

 

HUN-REN Adatrepozitórium

Az HUN-REN Titkárság támogatásával indult projekt célja egy olyan új repozitóriumi infrastruktúra-szolgáltatás alapjainak létrehozása, amely támogatni tudja a kutatóhálózat folyamatos és hosszú távú kutatási adatkezelését.  Az adatrepozitórium megvalósításában az HUN-REN három kutatóhelye, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközponton kívül a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, valamint a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont vesz részt.

adatrepozitórium logó

Nyitott laboratóriumok

A célja, hogy külső kutatók számára is hozzáférhetővé tegye a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont egyes mérési technológiáit és mérőberendezéseit. A külső kutató, kutató-fejlesztő, szakmai közönség számára elérhető infrastruktúráink.

 

NKFIH TOP50 infrastruktúra 2021 - HUN-REN Wigner FK-ban található infrastruktúrái

 

Mágnesesen árnyékolt laboratórium

Hazánkban korábban megvalósíthatatlan geofizikai, űrkutatási, kőzetani, metallurgiai, biológiai és orvostudományi kutatások és alkalmazások elvégzésére nyílik lehetőség annak a mágnesesen árnyékolt laboratóriumnak a megnyitásával, amelyet a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet és a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont konzorciuma hozott létre Fertőbozon. A több, mint 400 millió forint pályázati támogatással megvalósuló projekt eredményeként egy világszínvonalú kutatási infrastruktúra nyílt meg a magyar kutatók számára. A laboratórium elsődleges célja, hogy ott geofizikai méréseket végezhessenek, szimulálják az űrbéli mágneses körülményeket, űreszközök mágneses tisztaságát vizsgálhassák, illetve űrkutatási műszereket fejlesszenek. A fenti elsődleges célokon túl a Laboratórium nyitott minden olyan tudományos és technológiai fejlesztés számára, amely alacsony terű, mágnesesen tiszta környezetet igényel.