Applied and Nonlinear Optics Research

lézeralkalmazások
Department leader
Miklós Veres

under construction...

Main topics: Aerosol drug delivery/deposition in human lungs. Study of optical properties of aerosols. Optical thin film structures for advanced ultrafast applications. Optical measurement techniques serving the development of medical laser systems.
Probing nanooptical near-fields is a major challenge in plasmonics. We demonstrated an experimental method based on utilizing ultrafast photoemission from plasmonic nanostructures that is capable of probing the maximum nanoplasmonic field enhancement in any metallic surface environment.
Development of the preparation technology of niobate and borate compounds in nano and single crystal forms for nonlinear optical and quantum technological applications. Spectroscopic investigation of nano and single crystals doped with rare-earth elements. Development of spectrochemical methods for the determination of the composition of nano and environmental materials.
The activity of the research group focuses on research and development of ultrafast (ps, or fs) pulse solid state or optical fiber lasers for applications in in vivo 3D nonlinear microscopy.
A Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia Kutatócsoport elsődleges kutatási területeit a kristályos és rendezetlen szén alapú nanoszerkezetek és más amorf anyagok előállítása, szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata, valamint új spektroszkópia eljárások kutatása és fejlesztése jelentik...