A csoport fõ profilja lézeres optikai mérõberendezések fejlesztése és alkalmazása. E széles területen belül évtizedes hagyományai vannak a nagypontosságú interferometrikus mérõberendezések, valamint a rugalmas fényszóráson alapuló mérõrendszerek fejlesztésének.
Probing nanooptical near-fields is a major challenge in plasmonics. We demonstrated an experimental method based on utilizing ultrafast photoemission from plasmonic nanostructures that is capable of probing the maximum nanoplasmonic field enhancement in any metallic surface environment.
A Kristályfizikai Csoportban négy laboratórium működik. Az Analitikai labor szcintillátor anyagok preparációja mellett a kristályok összetételének, adalék- és szennyezőelem tartalmának meghatározását, valamint elektrolitkatódos atmoszférikus ködfénykisülés (ELCAD) plazmafolyamatainak tanulmányozását végzi atomabszorpciós spektroszkópiával (AAS).
The activity of the research group focuses on research and development of femtosecond pulse solid state or optical fiber lasers for applications in in vivo 3D nonlinear microscopy...
A Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia Kutatócsoport elsődleges kutatási területeit a kristályos és rendezetlen szén alapú nanoszerkezetek és más amorf anyagok előállítása, szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata, valamint új spektroszkópia eljárások kutatása és fejlesztése jelentik...