Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály

lézeralkalmazások
Osztályvezető
Veres Miklós

Az Alkalmazott Optika Osztály fejlesztőmunkával foglalkozik a lézer alkalmazások területén, például részecske számlálók építésével, femtoszekundumos analitikai technikákkal, kristálynövesztéssel és alkalmazott spektroszkópiával. Ezek a csoportok aktívan részt vesznek az Extreme Light Infrastructure (ELI) programban. A Lézeres méréstechnikai és környezetvédelmi szolgáltató laboratórium az intézetben kifejlesztett és pályázati támogatásból beszerzett mérőműszerek és eszközök segítségével végez lézeres és környezetvédelmi méréseket külső megrendelésre.

A kutatócsoport fő profilja lézeres optikai méréstechnikai eljárások kutatása, fejlesztése és alkalmazása különböző területeken. Az egyik ilyen kutatási irány az aeroszolok éghajlatra, közvetlen környezetünkre, illetve az emberre gyakorolt hatásának vizsgálata. Ezen belül a jelenleg aktívan művelt területek az aeroszolok légúti kiülepedésének vizsgálata (egészségügyi hatások, farmakológia), az intenzív lézerfény-anyag kölcsönhatások során képződő és felszabaduló aeroszolok (nanorészecskék) tulajdonságainak meghatározása és hatásainak vizsgálata. Egy másik kutatási irány a 3D fémnyomtatás technológiai fejlesztése és az ezzel kapcsolatos méréstechnikai eljárások és levegőminőségi hatások vizsgálata.
A mindennapi életben az ember legtöbbször fehér fényforrásokkal találkozik. Az is köztudott, hogy a lézerek képesek arra, hogy igen monokromatikus, egyszínű sugárzást bocsássanak ki...
Niobát- és borátvegyületek nano- és egykristályos formában történő előállítási technológiájának fejlesztése nemlineáris optikai és kvantumtechnológiai alkalmazásokra. Ritkaföldfém elemekkel adalékolt nano- és egykristályok hagyományos és lézerspektroszkópiai (optikai abszorpció, fluoreszcencia élettartam, spektrális lyukégetés, stb.) vizsgálata. Spektrokémiai módszerek fejlesztése nanoanyagok és környezeti minták (folyami hordalékok, ásványi anyagok) összetételének meghatározására.
A fotonika területén dolgozó kutatócsoport elsősorban olyan ultragyors (ps-os és fs-os) szilárdtest, vagy optikai szállézerek kutatásával és fejlesztésével foglalkozik, amelyek az in vivo 3D nemlineáris mikroszkópiában (2PEF, SHG, CARS, FLIM, stb.) hozhatnak jelentős előrelépést pl. a képalkotás minősége (pl. szövettani relevanciája, a képalkotás mélysége, felbontása), a képalkotó rendszer kezelhetősége (pl. kézben tarthatóság, szálintegráltság) vagy a biztonságos (pl. termikus és fotokémiai hatásoktól mentes) működés területén.
A Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia kutatócsoport kutatási területei a Raman- és fotolumineszcencia-spektroszkópia; a klasszikus, a felületerősített és a stimulált Raman-szórásra épülő új mérési eljárások fejlesztése és alkalmazása biológiai és szervetlen mintákon; valamint speciális tulajdonságokkal rendelkező szén alapú nanoszerkezetek (nanogyémántok) és rendezetlen anyagok (amorf szenek, kalkogenidek) szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata és célzott módosítása.