Magnetic Field
Department
Theoretical Solid State Physics

Csoportvezető: Újfalussy Balázs

A Hosszútávú Rend Kondenzált Rendszerekben Kutatócsoport változatos anyagok és mesterséges kvantumos rendszerek mágneses tulajdonságait tanulmányozza szerteágazó elméleti eszközökkel és numerikus módszerekkel. Amellett, hogy csoportunk munkája új kutatási irányvonalat képvisel, fontos szereppel bír a jövőbeli alkalmazások területén is: a külső térre meglehetősen érzéketlen topologikus fázisok kvantum számítógépek alapjait képezhetik, a szupravezető és mágneses nanokompozitok pedig újfajta funkcionális anyagok lehetőségét hordozzák. Az elméleti modellezés mellett csoportunkban jelen van a kísérleti kivitelezés is, amely ígéretes tulajdonságokkal bíró új ötvözetek létrehozását és vizsgálatát tűzi ki célul. Főbb kutatási témáink a következők:

 

1. Szupravezető és mágneses nanoszerkezetek  (Újfalussy Balázs)

- új Kohn-Sham-Bogoljubov-de Gennes SKKR (KSBdG-SKKR) módszer kidolgozása, relativisztikus általánosítása, alkalmazása

- többrétegű szupravezető heterostruktúrák tulajdonságainak tanulmányozása ab initio számolásokkal

- mágneses, illetve topologikus szigetelő réteget tartalmazó heterostruktúrák tanulmányozása

 

2. Erősen korrelált rendszerek mágnessége (Penc Karlo, Kiss Annamária)

- kvantum mágnesek topologikus tulajdonságai

- multiferroikus mágneses rendszerek optikai tulajdonságai

- frusztrált spinrendszerek rendezetlen állapotainak tanulmányozása

- optikai rácson létrehozott ultrahideg atomi rendszerek SU(N) fizikája

- folytonos idejű kvantum Monte Carlo módszer fejlesztése, alkalmazása korrelált elektronrendszerekre

- Kondo típusú szennyező- és rácsmodellek sztatikus és dinamikus tulajdonságainak numerikus tanulmányozása

- spin- és töltésfluktuációk leírása ritkaföldfém vegyületek nehézfermionos állapotaiban

 

3. Fémfizikai kutatások (Varga Lajos Károly)

- nanokristályos anyagok lágymágneses tulajdonságainak vizsgálata

- nagyentrópiás ötvözetek létrehozása és mechanikai tulajdonságaik tanulmányozása

- kísérleti berendezések és mintaelőállítási módszerek fejlesztése

 

4. Fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai (Vitos Levente)

- többkomponensű rendezetlen ötvözetek tömbi és felületi tulajdonságainak ab initio tanulmányozása