Magnetic Field
Osztály
Elméleti Szilárdtestfizika Osztály

Csoportvezető: Újfalussy Balázs

A csoport weboldala: https://wigner.hu/s/long-range-order/

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

 

Kutatócsoportunk nanoszerkezetű anyagok, mesterséges és topologikus kvantumrendszerek, szupravezető heteroszerkezetek tulajdonságait tanulmányozza szerteágazó elméleti eszközökkel és numerikus módszerekkel. Kutatásaink ugyanakkor módszertani szinten is a világ élvonalába tartoznak innovatív megközelítéseivel és numerikus szimulációs programok fejlesztésével. Az elméleti modellezés mellett csoportunkban jelen van a kísérleti kivitelezés is, amely ígéretes tulajdonságokkal bíró új ötvözetek létrehozását és vizsgálatát tűzi ki célul. Főbb kutatási témáink a következők:


     
1. Szupravezető és mágneses nanoszerkezetek (Újfalussy Balázs, Palotás Krisztián, Rózsa Levente)
•    Többrétegű szupravezető heterostruktúrák felületi állapotainak meghatározása ab initio-számolásokkal
•    Majorana-alapú qubit szimulációja topologikus szupravezetőkben
•    Egzotikus állapotok vizsgálata mágneses, illetve topologikus szupravezetőkben
•    Pásztázó alagútmikroszkópos kísérletek elméleti szimulációja
•    Nanoméretű mágneses konfigurációk és gerjesztéseik elméleti leírása

2. Erősen korrelált rendszerek mágnessége (Penc Karlo, Kiss Annamária)
•    Nanoméretű kvantum mágnesek topologikus tulajdonságainak vizsgálata
•    Multiferroikus mágneses rendszerek optikai tulajdonságainak leírása
•    Mott-szigetelők (például frusztrált spin- és ultrahideg atomi rendszerek) összefonódott állapotainak és topologikus tulajdonságainak tanulmányozása
•    Spin- és töltésfluktuációk leírása, ritkaföldfém-vegyületek sztatikus és dinamikus tulajdonságainak numerikus tanulmányozása kvantumos Monte Carlo-módszerrel

3. Fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai (Vitos Levente, Varga Lajos Károly)
•    Nanokristályos anyagok lágymágneses tulajdonságainak vizsgálata
•    Többkomponensű rendezetlen ötvözetek tömbi és felületi tulajdonságainak ab initio-szimulációja, optimalizációja, különös tekintettel a nagyentrópiás ötvözetekre amelyeket a csoport saját laboratóriumában létrehozunk és kísérletileg vizsgálunk

 

hosszutavu_rend