Név Egyetem Témavezető Cím Eredmény Szekció
György Zoltán ELTE TTK

Széchenyi Gábor
(ELTE, Wigner FK)

Négyzetrácsban elhelyezett kvantumbitek megszólítása 1 Kvantumtechnológia
Márton Áron BME TTK

Asbóth János
(BME, Wigner FK)

Kvantumos hibajavítás a felületi kódban - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata 2 Kvantumtechnológia
Sárközi Bálint ELTE TTK

Vukics András
(Wigner FK)

Hidegatom-kísérlet vezérlésének fejlesztése és diagnosztikája abszorpciós leképezéssel 2 Lézerfizika
Ligeti Gábor Mihály ELTE TTK

Dombi Péter
Kiss Gellért Zsolt
(Wigner FK)

Ultragyors nanoplazmonikus fotoemisszió infravörös lézerekkel 3 Lézerfizika
Sudár Ákos BME TTK

Barnaföldi Gergely Gábor (Wigner FK)
Légrády Dávid (BME)
Varga-Kőfaragó Mónika (Wigner FK)

Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton
komputertomográfiában
1 Orvosi fizika, biofizika
Munkhjargal Lkhagvadorj ELTE TTK

Facskó Gábor
(Wigner FK)

Temporal development of interplanetary shocks in the Heliosphere könyvjutalom Plazmafizika
Márton Botond László BME VIK Bacsárdi László (BME VIK--HIT) és Kis Zsolt Klasszikus kommunikációs lépések megvalósítása CV-QKD rendszerben Különdíj Informatikatudományi Szekció, Hálózatok tagozat