Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2023 november 26-án elhunyt szeretett kollégánk, Kardon Béla, az MTA doktora, a KFKI és utódszervezetei munkatársa.

Béla 1958-ban szerzett fizikus oklevelet, diplomamunkáját a KFKI Neutronfizikai Osztályán készítette. Pályafutása során magreakciók vizsgálatával, neutronspektroszkópiával majd a KFKI tokamak berendezésének elindulása után, 1977-től plazmafizikával foglalkozott. 1961 és 1963 között Dubnában, 1974 és 1976 között Jülichben volt vendégkutató. A fizikai tudomány kandidátusának fokozatát magfizikusként szerezte meg 1972-ben a “Neutronokkal gerjesztett atommagnívók impulzusmomentumának meghatározása” című értekezésével. Plazmafizikai eredményeit 1994-ben “Forró plazma elektronhőmérséklete és szennyezése tokamak berendezésekben” című értekezésben foglalta össze, amelyre a fizikai tudomány doktora fokozatot kapta. Az MT-1M tokamak bezárása után, 1999-től nyugdíjazásáig az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályát vezette, de a KFKI-val mindig szoros kapcsolatban maradt.

Béla mindig szeretettel foglalkozott a fiatal kollégákkal, egyetemi hallgatókkal, sokan tőle tanultuk a kísérleti módszerek alapjait. A munkakakapcsolatok mellett rendkívül baráti, családszerető ember is volt. Emlékét a Wigner Fizikai Kutató Központ és az Energiakutató Központ, valamint a magyar fizikus közösség megőrzi.

 

(A megemlékezést írta: Földes István és Zoletnik Sándor)

 

Kardon Béla gyászjelentés