Megjelent a Fizikai Szemle 2024. áprilisi száma, amelyben a HUN-REN Wigner FK kutatóinak cikkei a „második kvantumos forradalom”-ként emlegetett folyamatba vezetik be az olvasót. A kvantumtechnológiáról szóló tematikus blokk vendégszerkesztője Asbóth János, a Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály tudományos főmunkatársa (illetve a BME Elméleti Fizika Tanszékének docense).


A "második kvantumos forradalom" az 1990-es években megkezdett kísérleti fejlesztések révén indult, melynek során a kvantummechanika elméleteit és jelenségeit kihasználó kutatási területek, majd gyakorlati alkalmazások, sőt, technológiák fejlődtek ki. A kvantumtechnológia olyan alapvető fizikai jelenségek kihasználásán alapul, amelyek a kvantummechanika szintjén jelentkeznek.


Az áprilisi Fizikai Szemlében  a HUN-REN Wigner FK kutatói közül Asbóth János, Domokos Péter, Kis Zsolt és Vukics András írásai olvashatók a  kapcsolódó hazai eredményekről.