Bencze Gyula, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézetének professzor emeritusa, a fizikai tudományok doktora és tudományos tanácsadó, 83 éves korában elhunyt. 

1936. május 2-án született Budapesten. Az ELTE TTK fizikus szakán 1959-ben szerzett oklevelet. 1962-ben került a KFKI Magfizikai Laboratóriumába. 1969-ben a fizikai tudományok kandidátusa, 1975-ben a fizikai tudományok doktora lett. Szakterülete a magreakciók elmélete és a sokrészecske szóráselmélet. Új egzakt integrálegyenleteket vezetett le az N-részecske tranzitoperátorokra minimális csatolás mellett (Bencze-egyenletek, 1973), valamint két amerikai munkatársával kidolgozta az azonos részecskék szórásának egzakt algebrai elméletét (1979-1982) mind a stacionárius, mind pedig az időfüggő formalizmus keretében. A NORDITA ösztöndíjasaként eljutott a Helsinki Egyetem Elméleti Fizikai Kutatóintézetébe, majd ugyanott 1972-1973-ben vendégprofesszor volt. 1977-1979 között a Maryland Egyetem vendégprofesszora, majd 1981-1982-ben a New Mexico Egyetem vendégprofesszora lett. 1995-től a New Mexico Egyetem kinevezett fizikaprofesszora volt.

1996-ban analitikus eszközökkel sikerült megmutatnia, hogy az 1936 óta sokszor idézett ún. Oppenheimer-Phillips folyamat, amellyel sok mindent, többek között a “hideg fúzió” hiányzó neutronjait akarták megmagyarázni, valójában nem is létezik, amit eddig konkrét esetekben tényleges sításokkal már észleltek.

Kutatói tevékenységét számos díjjal ismerték el: Selényi Pál díj (1975), Jánossy-díj (1986), Akadémiai Díj (1988), Fizikai Fődíj (1992), Simonyi Károly díj (2004), Eötvös József-koszorú (2008), Wigner Jenő-díj (2012). A Tudományos Újságírók Kamarája 1993-ban Hevesi Endre Díjjal tüntette ki, 1999-ben elnyerte az MTA Akadémiai Újságírói Díját. 

1980-1986 között az RMKI tudományos igazgatóhelyettese volt. Kiterjedt tudományos közéleti tevékenységet végzett, két ciklusban tagja volt az MTA Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának (MTA AKT), és több szakmai bizottságnak is, 1975 óta folyamatosan tagja az MTA Magfizikai Bizottságának. Három periódusban az MTA közgyűlésének doktor képviselőjeként vett részt a tudományos közéletben.

Nyugodjék békében!

Lévai Péter RMI igazgató

2019. június 21.     
 

A temetés időpontjáról és helyszínéről tájékoztatást később tudunk adni.