2019. július 1-től Dr. Czitrovszky Aladár, a Wigner FK SZFI igazgatójának helyét Dr. Domokos Péter vette át. Az SZFI igazgató helyettese: Dr. Dombi Péter lett.

Czitrovszky Aladár 3 évig volt az SZFI igazgatója és intézményünk főigazgató helyettese. Ezt megelőzően 4 éves igazgató helyettesi pozíciót töltött be az SZFI-ben. Feladatait kiválóan, nagy odaadással látta el. Aladárnak Lévai Péter és Domokos Péter mondott köszönetet eddigi munkájáért. Megbízatása alatt komoly pályázatokat nyert a Wigner FK, új berendezésekkel új laborok kerültek kialakításra és a helyi infrastruktúra is sokat fejlődött. SZFI igazgatósága alatt mindig törekedett arra, hogy az intézet utánpótlása biztosítva legyen. A közösség ügyeit szívügyének tekintette, szolgálatkészsége nem ismert határokat és munkájából alig-alig hárított át a másra. Végezetül kiemelték, hogy Aladárral  igazán kellemes volt együtt dolgozni.

Ezúton is köszönjük Aladár eddigi munkáját és megkérjük, hogy a jövőben is segítse a tudós kollégákat. Aladár felszólalásában megköszönte a búcsúztatást és sok sikert kívánt utódjának Domokos Péternek.

cac

Köszönjük, sok sikert és egészséget kívánunk!