Szipőcs Róbert PhD hallgatója Kiss Norbert október 22-én summa cum laude védte meg PhD-ját.

Cím: Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára

Védés időpontja: 2019.10.22

Doktori iskola: Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Témavezető: Prof. Dr. Wikonkál Norbert, DSc, egyetemi tanár 

Konzulens: Dr. Szipőcs Róbert, PhD, tudományos főmunkatárs 

Ezúton is gratulálunk!