Szomorú szívvel tudatjuk a fizikus közösséggel, hogy 88 éves korában elhunyt Hrehuss Gyula, aki a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben megszervezte az első fúziós kutatást végző csoportot, akik felállították és üzemeltették az orosz gyártmányú, hazánkban első és eddig egyetlen Tokamak-típusú kísérleti fúziós berendezést Csillebércen.  1932-ben született Békéscsabán, s ugyan Budapesten végezte a fizikusi tanulmányait, azonban a debreceni ATOMKI-ban ködkamrakészítésből írta a diplomamunkáját. 1955-ben kapta meg fizikus diplomáját, s előbb az ATOMKI-ban, majd 1957-től a KFKI-ban dolgozott a kísérleti magfizika különböző területein. 1967-ben védte meg kandidátusi értekezését, amely „A nehéz-részecske spektrometria speciális módszerei és alkalmazásuk magreakciók vizsgálatára” címet viselte. A 70-es években előkészítette és megszervezte egy Tokamak-típusú kísérleti fúziós berendezés KFKI RMKI-ba történő telepítését, majd 1979-ben a fúziós csoportjával megkezdte a forró plazma tulajdonságainak kísérleti vizsgálatát. A 80-as években sokat dolgozott és kutatott a németországi Jülich-ben található TEXTOR berendezés mellett, ahol plazmadiagnosztikai feladatok megoldásával foglalkozott. Megromlott egészségi állapota miatt a 80-as évek végén nyugdíjba vonult.  2020. december 12-én hunyt el Écsen.
Emlékét megőrizzük.